Konieczna zmiana terminu stosowania nawozów naturalnych

0
476

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do ministra rolnictwa o zastosowanie odstępstwa i umożliwienie stosowania nawozów naturalnych płynnych i stałych do końca listopada na niezamarzniętą glebę.

W ocenie samorządu rolniczego przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu ich zanieczyszczeniu” w obliczu drugiego z rzędu roku, w którym wystąpiła susza rolnicza, są niemożliwe do realizacji.

– Pomimo poprawy warunków wilgotnościowych wiele zabiegów agrotechnicznych jest opóźnionych, a rolnicy nie będą mogli dochować terminu wywozu nawozów naturalnych płynnych i stałych – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR.

Dlatego zdaniem izb rolniczych konieczne jest dostosowanie terminu wywozu nawozów naturalnych do końca listopada w zależności od określonych warunków pogodowych i glebowych.

– Najlepszą zasadą, do stosowania naturalnych nawozów na gruntach ornych, uprawach trwałych i użytkach zielonych jest, że „nawożenia nie prowadzi się na zamarzniętą glebę.” – dodaje Szmulewicz.

Źródło: KRIR