Konieczna zmiana przepisów

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Krajowej Rady Izb Rolniczych o ponowne wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Budownictwa z wnioskiem o nowelizację Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.169) o wyłączenie z przepisów ADR z przewożących nawóz na bazie azotanu amonu powyżej 1000 kg w ramach czynności pomocniczych „środkami transportu rolniczego”, a także przewóz saletry amonowej z gospodarstwa na pole, w tym saletry luzem „w zasobnikach rozsiewaczy”.

– W związku ze zbliżającym się sezonem wegetacyjnym, prosimy o wdrożenie konkretnych działań, gdyż zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami wymagania są dla producentów rolnych wysoce uciążliwe. Utrudniają transport saletry na pole na przyczepach rolniczych, a nawet w zasobnikach maszyn do nawożenia – mówi Leszek Grala, prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

Jak podkreśla DIR, transport saletry w ilości większej niż 1 tona wiąże się m.in. z koniecznością wyposażenia i oznakowania pojazdu, przeszkolenia kierowcy i spełnienia takich wymagań, jak dla profesjonalnego przewozu towarów niebezpiecznych.

Źródło: DIR