Konieczna nowelizacja prawa łowieckiego

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do Przewodniczących Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska o niezwłoczne przyjęcie nowelizacji ustawy Prawo łowieckie.

Zdaniem samorządu rolniczego szkody łowieckie powinny być szacowane przez niezależnego rzeczoznawcę w terminie do 7 dni od zgłoszenia szkody, a odszkodowania powinny być wypłacane z Funduszu Odszkodowawczego. Izby postulują też o rozszerzenie listy gatunków, za które wypłacane są odszkodowania o ptaki powodujące szkody.

Projekt ustawy Prawo łowieckie będzie 18 maja rozpatrywany przez połączone Sejmowe  Komisje Rolnictwa oraz Ochrony Środowiska .