WMIR: konieczna jest zmiana przepisów w zakresie tworzenia i odwoływania obszarów zagrożenia ASF

Trzoda chlewna

Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolnicze apeluje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  o zwrócenie się w trybie pilnym do Komisji Europejskiej o zmianę przepisów w zakresie tworzenia i odwoływania obszarów zagrożenia ASF.

WMIR proponuje , aby wystąpić o zniesienie przepisów dotyczących zarządzenia obszarów zagrożenia, tym samym pozostałby tylko obszar ochronny (strefa żółta) i obszar objęty ograniczeniami (strefa czerwona).

W ocenie izby rolniczej krajowe środki ostrożnościowe polegające na wyznaczaniu aktem prawa miejscowego obszaru zapowietrzonego i obszaru zagrożonego w związku z ogniskiem ASF są w zupełności wystarczające dla zapobieżenia rozwleczenia choroby.

Nie jest niczym uzasadnione pod względem epizootycznym wyznaczanie długo utrzymywanych obszarów zagrożenia (stref niebieskich), jeśli wziąć pod uwagę, że zwalczenie ogniska ASF jest łatwiejsze do zrealizowania niż zapobieżenie rozwleczeniu przez wolnożyjące zwierzęta tj. dziki. A zatem w naszym przekonaniu utrzymywanie większych rygorów (strefa niebieska) tam, gdzie pomór jest łatwiej zwalczyć nie przystaje do utrzymywania łagodniejszych rygorów na obszarach, na których występuje on tylko u dzików. Przypomnieć należy, że obrót świniami jest pod całkowitą kontrolą Inspekcji Weterynaryjnej i nie może się odbywać bez świadectw zdrowia wydawanych w różnych trybach. Tymczasem przemieszczanie się dzików nie podlega ludzkiej kontroli. Dlaczego zatem rygory w strefie niebieskiej miałyby być większe niż w strefie czerwonej?

Należy zauważyć, że w strefie niebieskiej rolnicy, w których gospodarstwie nie wystąpiło ognisko ponoszą znaczne straty, początkowo z powodu braku możliwości zbytu żywca, ponieważ zakazane jest przemieszczanie zwierząt, a następnie wskutek obowiązku sprzedaży świń tylko do wyznaczonych ubojni. Na obszarze niebieskim w województwie warmińsko-mazurskim jedynie 2 ubojnie zgłosiły akces do zakupu i uboju świń pochodzących z obszaru zagrożeniamówi Romuald Tański, wiceprezes WMIR.

Jak podkreśla Tański powoduje to monopolistyczne zachowania ze strony podmiotów skupowych tj. obniżenie ceny skupu świń do poziomu znacznie poniżej opłacalności produkcji, pomimo tego, że surowiec jest pełnowartościowy. Rolnicy, którzy nadal prowadzą hodowlę świń w strefie niebieskiej nie mają wsparcia ze strony Państwa, ponieważ w świetle aktualnie obowiązujących przepisów nadal nie ma ku temu podstaw. Tracą zatem wiele mimo, że to nie ich stado zachorowało na ASF i w żaden sposób nie przyczynili się do wyznaczenia strefy niebieskiej.

Zdaniem samorządu rolniczego niezwykle krzywdzącym i niezrozumiałym dla producentów świń jest również fakt, że strefa niebieska obecnie utrzymywana jest przez ponad rok i dłużej po wystąpieniu ogniska i nie jest „zdejmowana” automatycznie po upływie 12 miesięcznego okresu karencji, choć w 2018 roku była ona zdejmowana po okresie 3 miesięcznym.

Jest zdejmowana dopiero na wniosek państwa członkowskiego, uznaniowo i w bardzo opieszały sposób. Komisja nie spieszy się ze swoją decyzją, co powoduje nie tylko dalsze straty producentów świń, ale też pogorszenie nastrojów społecznych tej grupy zawodowej.

Dlatego  zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej wnioskuje o wystąpienie do Komisji Europejskiej o zmianę  tych przepisów, tak aby umożliwić producentom świń, w których gospodarstwach nie wystąpiło ognisko, a znajdują się na terenie strefy niebieskiej, dalszą produkcję wieprzowiny bez zbędnych i krzywdzących ograniczeń.

Krzesimir Drozd

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności