Konieczna jednoznaczna interpretacja przepisów

Zdaniem izb rolniczych konieczna jest jednoznaczna interpretacja prawna w kwestii przejścia na emeryturę w przypadku zakupu ziemi i obowiązku prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 10 lat.

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw nakłada na nabywcę nieruchomości rolnej obowiązek prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 10 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzenia tego gospodarstwa osobiście.

W ocenie samorządu rolniczego zapis  ten może spowodować, że kobieta mająca obecnie np. 53 lata nie będzie mogła przejść na emeryturę w ustawowym wieku 60 lat, ponieważ będzie zmuszona do dalszego prowadzenia gospodarstwa.

Źródło: KRIR