Konieczna interwencja na rynku trzody chlewnej

W związku z pogarszająca się sytuacją na rynku trzody chlewnej Wielkopolska Izba Rolnicza wnioskuje do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wystąpienie w trybie pilnym do Komisji Europejskiej o uruchomienie procedur dopłat do prywatnego przechowalnictwa wieprzowiny na mocy przepisów prawa wspólnotowego na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 1306, 1308 łącznie z aktami wykonawczymi.

Zdaniem WIR w procedurze wyboru uczestnika mechanizmu należy w pierwszej kolejności uwzględnić przedsiębiorców i te podmioty chcące korzystać z wsparcia, które realizują skup żywca na potrzeby magazynowania od producentów trzody chlewnej z siedzibą stada znajdującą się na terytorium Polski, przy założeniu, że prosięta do dalszej produkcji zostały wyhodowane na terenie RP.

Walne Zgromadzenie  Wielkopolskiej Izby Rolniczej zwraca się też  z wnioskiem do Krajowej Rady Izb Rolniczych o wystąpienie do odpowiednich organów w celu sprawdzenia, czy na rynku trzody chlewnej nie doszło do zmowy cenowej pomiędzy zakładami przetwórczymi.

Jak zaznacza Piotr Walkowski, prezes WIR, postulaty  te oczywiście nie wyczerpują możliwości działań organów polskiego państwa w obliczu sytuacji kryzysowej. Wskazują jednak dobitnie, że mimo powtarzających się co jakiś czas problemów na rynku, Polska nie dopracowała dotąd własnej polityki rolnej, która umożliwiałaby planowanie produkcji oraz stabilizowałaby ceny i tym samym dochody producentów rolnych.

– Obawiamy się, że najbliższe miesiące, które jak co roku charakteryzują się spadkiem cen wieprzowiny i zwiększonymi nakładami na jej produkcję (problem z dostępnością paszy z powodu suszy) pogłębią frustrację panującą wśród rolników i przyniosą trudną do opanowania falę niepokoju społecznego. Dlatego jako ustawowy samorząd rolniczy, w imieniu wielkopolskich rolników, apelujemy do nowego Rządu oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do stabilizacji cen na rynku wieprzowiny – mówi Piotr Walkowski.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności