Konieczna interpretacja przepisów dla poddziałania “Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”

W związku z licznymi pytaniami otrzymywanymi od rolników zarząd Krajowej Rady Izb rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z zapytaniem, czy rolnik, który podpisał umowę w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” – typ operacji „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach PROW 2014-2020, może zakupionym w ramach dofinansowania sprzętem wykonywać pracę (usługi wewnętrzne) we własnym gospodarstwie rolnym.

Zapytanie to zostało skierowane w kontekście informacji przekazywanych przez pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z których wynika, że działanie takie jest niedopuszczalne.

Zdaniem Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych taka sytuacji doprowadza do absurdu, kiedy to rolnik posiadający odpowiedni do prac polowych sprzęt, zmuszony byłby do korzystania z usług w innej firmie lub do posiadania drugiego zestawu maszyn do pracy w swoim gospodarstwie.

– Wydaje się, że jest to sprzeczne z przepisami Ustawy o swobodzie wykonywania działalności gospodarczej, gdyż powszechnie uznawane jest świadczenie tzw. usług wewnętrznych. Nie należy też pomijać faktu, że do zakupionego w ramach projektu sprzętu rolnik dołożył przecież min. 50% wkładu własnego – informuje KRIR.

Źródło: KRIR