„Koniec wieku klatki”? Dyskusja na temat chowu klatkowego w Parlamencie Europejskim

fot. S. Skrzysz

10 czerwca Parlament Europejski głosował nad rezolucją zaproponowaną przez eurodeputowanego Norberta Linsa (PPE, DE) w sprawie inicjatywy „Koniec wieku klatki”.

Rezolucja zaproponowana przez Norberta Linsa jest mile widziana przez największe europejskie organizacje rolnicze – Copa i Cogeca, ponieważ przywraca realia gospodarki rolnej do debaty na temat używania klatek. Przypomina o toczących się pracach europejskiego sektora hodowlanego, który już oferuje najwyższe światowe standardy w zakresie dobrostanu zwierząt.

Jak podkreśla Copa – Cogeca rolnicy to dynamiczni gracze, którzy w ramach swoich środków i realiów ekonomicznych starają się znaleźć najlepsze rozwiązania poprawiające dobrostan zwierząt.

Rezolucja Parlamentu ostrzega Komisję przed kluczowymi paradoksami, które ignorowała debata publiczna, poczynając od kwestii naszego importu. Odpowiedź Parlamentu jest jasna, dziś warunków chowu w krajach trzecich „ogólnie nie można zweryfikować”. Parlament Europejski zwraca się do Komisji o ponowną ocenę już podpisanych umów handlowych w świetle wszelkich zmian w kwestiach dotyczących klatek. Czy jednak będzie to wykonalne w czasie, gdy mamy już podpisanych ponad 60 umów dwustronnych?

– Ta rezolucja parlamentarna pokazuje granice inicjatywy. Rolnicy są gotowi poczynić więcej inwestycji, ale nie kosztem przetrwania. Reakcja na tę inicjatywę spowoduje poważne problemy ze spójnością działań europejskich. Komisja Europejska będzie musiała wykazać, w jaki sposób unikniemy podwójnych standardów w naszym imporcie, ale także jak skutecznie będziemy chronić drobnych rolników, dla których te dostosowania będą bardzo wrażliwe i jak utrzymamy stabilne ceny żywności – mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa – Cogeca.

Zdaniem największych europejskich organizacji rolniczych  Komisja Europejska musi wziąć pod uwagę, że różne sektory hodowlane mają zróżnicowane potrzeby i warunki ekonomiczne, zarówno pod względem cen producentów, jak i niezbędnych inwestycji.

Dlatego Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjmują apel Parlamentu Europejskiego o kompleksową i opartą na dowodach ocenę skutków, opartą na wystarczających podstawach naukowych i solidnych podstawach agronomicznych, przed wyznaczeniem daty wycofania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności