Koniec przyjmowania wniosków o rekompensaty za szkody wyrządzone przez dziki

31 marca 2015 r. był ostatnim dniem składania wniosków o przyznanie pomocy, przez uprawnionych rolników z woj. podlaskiego, których pola zniszczyły w 2014 r. dziki.

Do południa ostatniego dnia marca, wnioski o takie wsparcie złożyło w ARiMR  633 rolników, a kwota pomocy, o którą się ubiegają wynosi 5,98 mln zł. Agencja rozpoczęła od 19 marca wypłacanie takiego wsparcia. Dotychczas ARiMR przekazała z tego tytułu 3,1 mln zł, 443 poszkodowanym.
Na udzielenie pomocy rolnikom, których uprawy zniszczyły w 2014 r. dziki, rząd przeznaczył 6,1 mln zł. Uprawnieni do jej otrzymania są rolnicy z województwa podlaskiego, których gospodarstwa są położone na obszarach ochronnych lub obszarach objętych ograniczeniami, wyznaczonych w związku z występowaniem u dzików na tym terenie afrykańskiego pomoru świń (ASF). Obszary te zostały wymienione w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 31 marca 2014 r. (Dz. U. poz. 420, z późn. zm.). Wsparcie takie jest przyznawane w formie pomocy de minimis. Oznacza to, że rolnik może otrzymać maksymalnie równowartość 15 tys. euro. Wysokość pomocy stanowi równowartość szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez dziki, oszacowanych przez specjalny zespół, powołany przez Dyrektora Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Z tym, że wysokość pomocy jest pomniejszona o rekompensaty otrzymane z kół łowieckich oraz o wartość wsparcia, którą rolnik otrzymał w grudniu 2014 r. – wówczas również Agencja wypłacała rolnikom, z wymienionych wyżej terenów, pomoc za szkody spowodowane przez dziki. W przypadku gdy wysokość pomocy w ciągu trzech ostatnich lat przekroczy 15 tys. euro, wówczas otrzyma maksymalne możliwe wsparcie czyli równowartość 15 tys. euro.

Rolnicy, którzy kwalifikowali się do uzyskania takiej pomocy, musieli złożyć w ARiMR wniosek o pomoc wraz ze specjalnym załącznikiem, w którym podawali informacje o dotychczas otrzymanej pomocy publicznej.
Była to kolejna transza pomocy dla rolników z woj. podlaskiego, których uprawy w 2014 r. zostały zniszczone przez dziki. W grudniu ubiegłego roku ARiMR wypłaciła bowiem ponad 1 mln zł 440 rolnikom, którzy złożyli w Agencji wnioski o takie wsparcie.

K. Madeja/ ARiMR