Koniec choroby niebieskiego języka?

Liczba przypadków tzw. choroby niebieskiego języka w krajach Unii znacząco spadła, budzącnadzieję na całkowite wyeliminowanie tej choroby z obszaru Wspólnoty. W ostatnich trzech latach hodowcy zwierząt w całej UE byli zaangażowani w rygorystyczny program zapobiegania chorobie niebieskiego języka, który składał się z programu szczepień oraz ograniczał ruch zwierząt.

Dane Komisji Europejskiej pokazują, że w br. na terenie Unii odnotowano tylko dwa przypadki najczęściej występującego szczepu wirusa tej choroby (BTV-8). Oba źródła choroby stwierdzono we Włoszech, w pobliżu granicy z Francją. Częstość występowania innych szczepów wirusa zdecydowanie słabnie. Niskie ryzyko związane z chorobą niebieskiego języka nie oznacza, że jego nie ma. Nadal istnieje ryzyko, które stwarzają niektóre nowe szczepy wirusa pojawiające się w Europie południowej. Okres obniżonego zagrożenia tą chorobą, związany z mniejszą aktywnością owadów, które go przenoszą, właśnie się rozpoczął i będzie trwać do końca kwietnia 2011 roku.

Liczba przypadków wirusa choroby niebieskiego języka w UE w 2010 r.

szczep wirusa kraj, liczba przypadków
BTV-1 Hiszpania (36 przypadków), Włochy (4), Portugalia (2), Francja (1)
BTV-2 Włochy (12)
BTV-4 Włochy (2), Hiszpania (2)
BTV-8 Włochy (2), blisko granicy z Francją
BTV-9 Włochy (3)
BTV-16 Grecja (2)