Konie są ważne

Copa i Cogeca 20 października zorganizowały w Brukseli spotkanie z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego, podczas którego apelowały o wprowadzenie prawdziwej unijnej polityki w zakresie koni, koncentrując się na ich kluczowym znaczeniu dla działalności na obszarach wiejskich, hodowli, agroturystyki, rolnictwa, sportu, zdrowia i terapii.

– Musimy stworzyć warunki dla powstania prawdziwej unijnej polityki w zakresie koni. Jesteśmy przekonani, że konie odgrywają kluczową rolę dla gospodarki i działań społecznych na obszarach wiejskich, wpisując się w zdrowy styl życia. Pozwalają one na wzmocnienie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, a także zdrowia i dobrego samopoczucia dzięki szkółkom jeździeckim, sportowi, edukacji, rolnictwu, agroturystyce i terapii. Komisja Europejska niedawno uznała wkład sektora koni w osiągnięcie celów strategii „Europa 2020” – mówi Pascal Bioulac, przewodniczący grupy roboczej „Konie” Copa-Cogeca. – Opodatkowanie jest naszym zdaniem, pierwszym krokiem niezbędnym do wypracowania prawdziwej europejskiej polityki w sprawie koni. Dlatego też konie nie mogą być traktowane na równi z innymi sektorami rolnymi. Aktualne ramy VAT nie pozwalają na proste, jednoznaczne i rozsądne z gospodarczego punktu widzenia uregulowanie kwestii stawek VAT w sektorze koniowatych.

Zdaniem Copa – Cogeca w związku ze zbliżającą się reformą unijnej dyrektywy w sprawie podatku VAT Komisja Europejska musi podjąć natychmiastowe działania i zezwolić państwom członkowskim na ogólne zastosowanie obniżonej stawki VAT dla hodowli i sektorów koniowatych, gdyż wnoszą one niesamowity wkład w osiągnięcie unijnych celów.

W ocenie Copa – Cogeca wprowadzenie wszędzie ograniczonej stawki VAT pozwoli w sposób satysfakcjonujący rozwiązać problem braku pewności prawa, jasności i prostoty aktualnych ram VAT obowiązujących w sektorze koniowatych.