Konieczne nowe zasady szacowania strat

Koniczne nowe zasady szacowania strat

Krajowa Rada Izb Rolniczych ponownie wnioskuje do resortu rolnictwa o opracowanie nowych, jednolitych zasad szacowania strat spowodowanych klęskami w rolnictwie. Jak podkreśla samorząd rolniczy, w praktyce obecne zasady budziły wiele wątpliwości i często powodowały brak możliwości oszacowania start, np. w lipcu szacowano uprawy jare, następnie ozime, okopowych nie można było szacować, bo nie było komunikatu IUNG w Puławach — co wykluczało osiągnięcie niezbędnych wskaźników strat.

Gdyby można było szacować straty od razu, po zgłoszeniu przez rolnika — szacowanie odbywałoby się sprawniej i umożliwiłoby rolnikowi, skorzystanie z pomocy po ogłoszeniu komunikatu. Problem dotyczy także szacowania strat na użytkach zielonych będących postawą żywienia bydła, a szczególnie bydła mięsnego korzystającego przez większą część roku z pastwisk – informuje KRIR.

Zdaniem izbowych działaczy, należy zmienić metodykę wyliczania strat w gospodarstwach prowadzących produkcję zwierzęcą, uwzględniając specyfikę produkcji i przyczyny generowanych strat. Komisje powinny w jednolity sposób szacować i mieć jednolitą interpretację i wytyczne.

Źródło: KRIR