Kongres Europejskich Rolników 2016

Copa  i Cogeca w dniach 5 – 7 października w Grecji organizują Kongres Europejskich Rolników 2016, którego tematyka dotyczyła będzie przede wszystkim przyszłej równowagi, konkurencyjności i rentowności unijnego rolnictwa.

Celem Kongresu Europejskich Rolników 2016 jest bowiem wszczęcie debaty na temat przyszłości unijnego rolnictwa, aby zapewnić rentowność i konkurencyjność sektora, jako odpowiedź na ciągle wzrastające wyzwania.

Bardzo ważne jest zwiększenie produkcji przy jednoczesnym wykorzystaniu mniejszej ilości zasobów, by producenci mogli przyczynić się do rozwiązania jednego z największych wyzwań przyszłej dekady, czyli konieczności zwiększenia produkcji żywności na świecie, co pozwoli wyżywić rosnącą liczbę ludność, jednocześnie walcząc z zagrażającymi jej zmianami klimatu.

Uczestnicy Kongresu „Szanse dla unijnego rolnictwa: zielony wzrost i dynamiczny rynek” pochylą się również nad tym, jak wybrać najlepsze inwestycje pozwalające na zapewnienie zrównoważoności unijnego sektora rolnego w przyszłości.

– Warsztaty pt. „Wartość innowacyjnych rozwiązań: co należy zmienić?” będą miały miejsce 5 października. Następnego dnia odbędzie się sesja plenarna. 7 października Gaia Epicheirein SA będzie gospodarzem III Ogólnogreckiego Kongresu, który zostanie poświęcony rozwojowi greckiego rolnictwa.

Całość będzie odbywać się pod tytułem „Wspólna Polityka Rolna (WPR): wyciągać wnioski z przeszłości, aby lepiej przygotować przyszłość”.  W zorganizowanych wydarzeniach udział weźmie wielu mówców wysokiego szczebla, m.in. komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan, prezydencja Rady UE, przewodniczący parlamentarnej komisji rolnictwa i rozwoju wsi, eurodeputowany, Czesław  Siekierski, greccy oficjele oraz przewodniczący Copa i Cogeca – informuje Amanda Cheesley z Biura Prasowego Copa – Cogeca.

Źródło: Copa – Cogeca