Kongres Europejskich Rolników 2016

Pod hasłem „Szanse dla unijnego rolnictwa: zielony wzrost i dynamiczny rynek” Copa i Cogeca w dniach 5 – 6 października organizują w Grecji Kongres Europejskich Rolników 2016. Jak zapowiadają organizatorzy, jego celem jest wszczęcie debaty na temat przyszłości unijnego rolnictwa, aby zapewnić rentowność, zrównoważony rozwój i konkurencyjność sektora jako odpowiedź na ciągle wzrastające wyzwania.

Bardzo ważne jest zwiększenie produkcji przy jednoczesnym wykorzystaniu mniejszej ilości zasobów, by producenci mogli przyczynić się do rozwiązania jednego z największych wyzwań przyszłej dekady, czyli konieczności zwiększenia produkcji żywności na świecie, co pozwoli wyżywić rosnącą liczbę ludność, jednocześnie walcząc z zagrażającymi jej zmianami klimatu. Uczestnicy Kongresu „Szanse dla unijnego rolnictwa: zielony wzrost i dynamiczny rynek” pochylą się również nad tym, jak wybrać najlepsze inwestycje pozwalające na zapewnienie zrównoważono ci unijnego sektora rolnego w przyszłości. Warsztaty pt. „Wartość innowacyjnych rozwiązań:  co należy zmienić?” będą miały miejsce 5 października. Następnego dnia odbędzie się sesja plenarna – informuje Amanda Cheesley z Biura Prasowego  Copa – Cogeca.