Kongres CLIMMAR z planami na przyszłość

W trakcie tegorocznego kongres CLIMMAR przegłosowano propozycję zaangażowania się i aktywnego udziału w lobbowaniu na rzecz unijnych przepisów dotyczących informacji o naprawie i konserwacji. Regulacja ta ma kluczowe znaczenie zarówno dla producentów maszyn, dilerów, serwisantów, jak i samych klientów.

W połowie października odbyła się kolejna, już 62. edycja corocznego kongresu CLIMMAR – europejskiej organizacji zrzeszającej 15 krajowych stowarzyszeń oraz ich członków zajmujących się sektorem maszyn rolniczych. Kongres odbył się w dniach 15-18 października. Uczestniczyło w nim razem 50 przedstawicieli z 15 krajów członkowskich. 
 
W tym roku Zgromadzenie Ogólne CLIMMAR przegłosowało propozycję zaangażowania się i aktywnego udziału w lobbowaniu na rzecz unijnej regulacji dotyczącej informacji o naprawie i konserwacji (RMI). RMI to kluczowy przepis dla branży, zapewniający satysfakcję klientów. CLIMMAR odegra swoją rolę w wyjaśnianiu Komisji Unii Europejskiej szczegółów dotyczących usług wykonywanych w branży maszyn rolniczych, a poprzez obronę praw firm zajmujących się handlem i naprawami, zapewni najwyższą jakość usług dla ich klientów. 
 
Przegłosowanie tej propozycji to jeden z najważniejszych rezultatów tegorocznego kongresu. Uczestnicy kongresu omawiali zagadnienia takie, jak między innymi: rozwój rynku, fakty i liczby w obrębie branży, edukacja i szkolenia. Co więcej, została zaprezentowana pierwsza analiza Wskaźnika Satysfakcji Dilerów Ciągników UE 2015 oraz został zarysowany średniookresowy plan strategiczny na lata 2016-2018 dla CLIMMAR. Poza określeniem wizji i misji, zostały zdefiniowane cztery strategiczne cele w planie, nad którym organizacja powinna pracować w nadchodzących latach. A są nimi: CLIMMAR jako respektowana organizacja lobbująca: podejmowanie działań związanych z wpływami i wizerunkiem, poprawienie wizerunku i świadomości mechanizmów w Oddziale Europejskim, umocnienie pozycji i rentowności europejskich dilerów maszyn rolniczych poprzez lepsze narzędzia oceny dilerów w krajach członkowskich oraz zwiększenie liczby członków organizacji CLIMMAR o pięciu nowych członków.
 
Renata Struzik, źródło: PIGMiUR