Konferencja Winiarstwo polskie – tradycja i jakość

Pod patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego odbyła się wczoraj tj. 8 maja br, konferencja pt. Winiarstwo polskie – tradycja i jakość”. Uczestnicy konferencji przypomnieli polskie tradycje winiarskie, zaprezentowali cele i zadania Krajowej Rady Winiarstwa i Miodosytnictwa oraz wina nagrodzone w konkursach winiarskich. Zaprezentowane zostały również polskie owocowe wina ekologiczne.”

W zorganizowanej przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego oraz Krajową Radę Winiarstwa i Miodosytnictwa konferencji udział wziął podsekretarz stanu Andrzej Dycha.

Minister Andrzej Dycha zwrócił uwagę na bardzo duże znaczenie, jakie resort rolnictwa przywiązuje do przywrócenia właściwej rangi polskim winom i miodom pitnym, które ze względu na swoją jakość i walory zasługują na wysoką ocenę.

Podsekretarz stanu poinformował również, że w resorcie rolnictwa trwają prace związane z nowelizacją ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, co wynika z konieczności dostosowania przepisów krajowych do regulacji unijnych oraz nowym wyzwaniom rynku.

opr. MS, Wrp.pl