Konferencja: Mechanizmy wsparcia dla inwestycji energooszczędnych

W dniu 27 października 2011 roku w Warszawie odbędzie się konferencja poświęcona problemom finansowania projektów efektywności energetycznej. Jej celem jest wymiana doświadczeń i opinii dotyczących rozwijania efektywnych i bezpiecznych mechanizmów finansowania działań zmniejszających zużycie energii i tym samym obciążenie środowiska naturalnego.

Konferencja wpisuje się poprzez swoją problematykę, m.in. efektywność energetyczną finansowaną przez stronę trzecią (TPF), umowy o efekt (energy performance contracting) oraz wykorzystanie potencjału ESCO, w obszar omawiany w dokumencie Komisji Europejskiej Energy Efficiency Plan 2011. Podnoszenie efektywności energetycznej ma zasadnicze znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego, racjonalnego – wydłużonego korzystania z zasobów paliw naturalnych, podnoszenia konkurencyjności krajowych przedsiębiorstw czy też zmniejszenia kosztów energii u użytkowników końcowych. Jednak, jak pokazuje praktyka, wdrażanie programów efektywności często rozbija się o poważne problemy z ich finansowaniem. Brak dostatecznych środków własnych oznacza konieczność sięgnięcia po kredyt lub środki pomocowe.

Podczas konferencji zostaną przedstawione wnioski z międzynarodowego programu PERMANENT – PErformance Risk MANagement For ENergy Efficiency Project Through Training, którego partnerami są organizacje z Czech, Bułgarii, Chorwacji, Rumunii, Polski i Wielkiej Brytanii.

Organizatorzy mają nadzieję, że konferencja pomoże wskazać skuteczną, sprawdzoną w praktyce metodę rozwiązywania problemu finansowania przedsięwzięć proefektywnościowych oraz rozważy zasadnicze elementy strategii finansowania: uznanie rocznych oszczędności związanych ze zmniejszeniem zużycia energii jako źródła spłaty kredytu i równocześnie elementu zwiększającego zdolność kredytową podmiotu wdrażającego program efektywności /kredytowanego/, przyjęcie standardu jednolitego zbioru wytycznych dotyczących oceny/pomiaru oszczędności, upraszczającego i uwiarygodniającego wynik oceny wobec instytucji finansującej lub właściciela obiektu/instalacji.

W konferencji wezmą udział:
– Jan Rączka, Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
– Marek Woszczyk, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
– prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji
– Vladimira Henelova, Enviros, Czechy
– Michael ten Donkelaar, Enviros, Czechy
– John Cowan, Efficiency Valuation Organisation, Wielka Brytania

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali również m.in.:
– Przedstawiciele Komisji Europejskiej
– prof. Maciej Kaliski, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki

Udział w konferencji jest bezpłatny. Formularz rejestracyjny dostępny jest na: www.proinwestycje.pl, program konferencji na http://www.proinwestycje.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=299%3Amechanizmy-wsparcia-dla-inwestycji-energooszczdnych&catid=7&Itemid=116&lang=pl
27 października 2011, Warszawa, Centrum Bankowo-Finansowe Nowy Świat, ul. Nowy Świat 6/12, godz. 9:00