Konferencja FAO w Rzymie

W dniach 20-23 listopada w Rzymie odbyła się 36 sesja Konferencji FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations – Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa). W spotkaniu wzięło udział ponad 180 delegacji rządowych (na szczeblu ministerialnym) oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Sesja była poświęcona głównie procesowi reformy FAO. Podczas Konferencji podsekretarz stanu w resorcie rolnictwa Marian Zalewski wygłosił przemówienie Bezpieczeństwo żywnościowe w powiązaniu z bezpieczeństwem klimatycznym – polska perspektywa”, w którym mocno zaakcentował potrzebę reformy Organizacji. Zwrócił także uwagę na globalne problemy dotyczące głodu i niedożywienia na świecie oraz podkreślił konieczność dbania o bioróżnorodność, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, ochronę klimatu i uwzględnienie zmian klimatycznych. W swoim wystąpieniu przedstawił Polskę jako kraj dysponujący potencjałem produkcyjnym mogącym zwiększyć bezpieczeństwo żywnościowe przy jednoczesnej realizacji celów środowiskowych wypracowanych przez UE. Podkreślił, że Polska wytwarza produkty zdrowe, o dużych walorach smakowych, które znajdują uznanie na całym świecie. Zwrócił uwagę na szczególne znaczenie rodzinnych gospodarstw rolnych w procesie przemian oraz wyraził przekonanie, że polskie doświadczenia w tym zakresie mogłyby być wykorzystane przez kraje członkowskie FAO.”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności