Kończą się optymalne terminy siewu ozimin

0
1437

Słoneczna, ciepła pogoda oraz brak nadmiernych opadów deszczu i optymalne uwilgotnienie gleby sprzyjają siewom zbóż ozimych, które zbliżają się ku końcowi.

Rozmawiam z kierownikiem gospodarstwa nasiennego w Laskach (mazowieckie) z Panem Andrzejem Hołownią. Jaki jest plan zasiewów zbóż ozimych i jak przebiegają siewy?

– Zaczęliśmy siewy we środę 19 września od żyta odmiany Amilo. Do tej pory zasialiśmy 6 ha żyta Amilo i 42 ha odmiany Dańkowskie Diament. Dzisiaj (28.09) kończymy siew pszenicy ozimej odmiany Arkadia na powierzchni 23 ha. Siejemy tylko zboża nasienne. Wszystkie oziminy wysiewamy w stopniu PB3.

Jakie ilości na hektar zostały wysiane?

– Ilości wysiewu wynikają z kilku czynników: zaplanowanej obsady, zdolności kiełkowania, masy tysiąca nasion, czystości i terminu siewu. Dla żyta przyjąłem 300, a dla pszenicy 380 ziaren na m2. Przeliczając na kilogramy odmianę żyta Amilo wysialiśmy w ilości 90 kg/ha, Dańkowskie Diament – 94 kg/ha, a pszenicę Arkadię siejemy w ilości 194 kg/ha.

Jakie są przedplony pod oziminy?

– Przedplonem pod wszystkie gatunki zbóż ozimych jest rzepak ozimy.

Jakie zastosowano nawożenie przedsiewne?

– Wysialiśmy 250 kg na hektar nawozu Yara PK 20–30 i 15 kg azotu w formie saletry amonowej pod pszenicę.

Jak wyglądała uprawa pod oziminy?

– Tradycyjnie, po zbiorach wykonujemy podorywkę, później orkę z pakomatem i siew.

Jaka planowana jest ochrona przed chwastami?

– We wszystkich zasiewach powschodowo w fazie szpilkowania do 2 liści zastosujemy mieszaninę dwóch herbicydów: Komplet 560 SC w dawce 0,5 l/ha i Glean 75 WG w dawce 5 g/ha. Ta mieszanka z uwagi na rodzaj chwastów na polu sprawdza się bardzo dobrze.

Dziękuję za rozmowę

Rozmawiał: Wojciech Suwara