Koń trojański i bunt jednej komórki w Bayer

Już we wrześniu firma Bayer organizuje nowe zajęcia nie tylko dla dorosłych (od 13 r.ż.) w ramach Baylab – multimedialnego laboratorium. Nowe zajęcia pt. „Koń trojański i bunt jednej komórki“ będą dotyczyły profilaktyki nowotworowej.

Od 2012 roku firma Bayer organizuje ogólnodostępne warsztaty popularnonaukowe. Odbywają się one w Baylab. Zaplanowano już nowe zajęcia w ramach cyklu Salon Zdrowia, których swoista „prapremiera” odbyła się  16. lipca. Ich głównym tematem jest, jak się nietrudno domyślić, ochrona zdrowia, profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia. Wzięło już w nim udział blisko 6 tysięcy dzieci. Do warsztatów, poświęconych kardiologii, okulistyce, bioróżnorodności, dobrostanowi zwierząt i roślinom uprawnym, dołączył nowy temat: profilaktyka antynowotworowa. Unikatową cechą warsztatów będzie ich empiryczny wymiar: scenariusz obejmuje wiele ćwiczeń, w tym pracę ze sprzętem laboratoryjnym.

Udział w zajęciach pt. „Koń trojański i bunt jednej komórki“ ma zwiększyć wiedzę uczestników na temat profilaktyki antynowotworowej, mechanizmów powstawania nowotworów, diagnostyki i sposobów zmniejszania ryzyka zachorowania. Uczestnicy wykonują takie ćwiczenia, jak m.in. izolacja DNA oraz budowanie jego modelu. Goście Baylabu dowiedzą się, jakie znaczenie dla zdrowia mają pojęcia „bunt jednej komórki” oraz „koń trojański”. Dopełnieniem zajęć, prowadzonych pod okiem moderatorów, będą pomoce multimedialne – m.in. aplikacja dotykowa na monitorze plazmowym.

– Dzięki osiągnieciom naukowym i innowacyjnym terapiom udaje się nam coraz lepiej diagnozować i leczyć raka. Wciąż jednak jest to wyzwanie dla medycyny. Baylab to miejsce dzielenia się osiągnięciami naukowymi w obszarze nauk medycznych i przyrodniczych. Dzięki zajęciom chcemy zwiększać świadomość profilaktyki antynowotworowej zarówno wśród uczestników zajęć, jak i ich bliskich. Ważne jest, by poznać mechanizmy powstawania nowotworów i sposoby walki z nimi – mówi Monika Lechowska, dyrektor komunikacji w firmie Bayer.

Warsztaty są adresowane do osób od 13 roku życia. Odbędą się one we wrześniu. Wstęp wolny po rejestracji na stronie www.baylab.bayer.com.pl (w zakładce o Naukowych Czwartkach i Sobotach; tu również informacja o dostępnych terminach).

Baylab to multimedialne laboratorium, w  którym firma Bayer – zatrudniająca na całym świecie 14 000 naukowców – dzieli się innowacjami i wiedzą z entuzjastami nauki. Od trzech lat organizuje warsztaty o formule familijnej – do „Naukowych Czwartków” dołączyły w 2015 roku „Naukowe Soboty”. Część laboratoryjna BayLabu pozwala na własnoręczne przeprowadzanie doświadczeń. W części multimedialnej salonu można obejrzeć filmy 3D. Hitem salonu jest stół z wieloma aplikacjami dotykowymi.