Komunikat: Zagrożenie upraw nasiennych ziemniaka przez wirusy

Rozpoczęła się migracja wiosenna mszyc wektorów wirusów, w czasie której następują ich przeloty z gospodarzy zimowych (drzewa, krzewy) na rośliny letnie, w tym również i na ziemniaki, informuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Wyniki odłowów tych owadów do żółtych naczyń wykazują obecność gatunków mających duże znaczenie w przenoszeniu wirusów, w tym bardzo groźnego w nasiennictwa wirusa Y ziemniaka. Wirus ten, podobnie jak wirusy M i S ziemniaka, przenoszony jest w sposób nietrwały już podczas bardzo krótkich próbnych nakłuć roślin przez kłujkę mszycy.
Zaleca się przeprowadzenie zabiegu ochronnego. Najlepsze rezultaty daje zastosowanie oleju mineralnego Sunspray 850 EC w dawce 15 l/ha.
Należy też pamiętać o przeprowadzaniu selekcji negatywnej, której celem jest usunięcie źródeł wirusów (roślin porażonych przez wirusy) z plantacji.

Informacje szczegółowe można uzyskać:
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Zakład Nasiennictwa i Ochrony Roślin w Boninie
76 – 009 Bonin k/Koszalina
tel. 94 342-30-31 lub 342-69-97
fax. 94 342-70-28
e-mail: iziem@man.koszalin.pl