fbpx
Strona głównaPozostałeKomunikat w sprawie suszy

Komunikat w sprawie suszy

Monitoring suszy, to program stworzony i prowadzony przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W 2008 roku w systemie wykorzystywane są dane z 55 stacji synoptycznych i około 220 posterunków opadowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Na podstawie informacji pozyskanych ze stacji przekazywane są co tygodniowe raporty. N

W trzecim okresie raportowania tj. w okresie od 11 kwietnia do 20 czerwca 2008 roku, stwierdzamy wystąpienie zagrożenia suszą dla zbóż ozimych i jarych, rzepaku i rzepiku, ziemniaków, buraków cukrowych, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, truskawek, roślin strączkowych uprawianych na glebach I i II kategorii (bardzo lekkich i lekkich). Na glebach III kategorii (średnich), zagrożenie suszą wystąpiło dla: zbóż ozimych i jarych, rzepaku i rzepiku, tytoniu, warzyw gruntowych, truskawek, roślin strączkowych. Susza występuje również na glebach IV kategorii (ciężkich) dla zbóż jarych i warzyw gruntowych.

Susza wystąpiła w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim (część północna), dolnośląskim (część północna), opolskim (krańce północne), mazowieckim (oprócz części południowo-wschodnich), oraz w łódzkim (oprócz części południowej). Susza nie obejmuje województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Suszą zagrożonych jest 52% gmin w Polsce oraz 45% gruntów ornych. W stosunku do poprzednich szacunków (raport 2) odsetek gmin, w których wystąpiła susza zwiększył o 6%, a obszar gruntów ornych powiększył się o 6,5%.

Obszar Polski pod względem klimatycznego bilansu wodnego (KBW) był bardzo zróżnicowany. Od wartości bardzo niskich ujemnych KBW (świadczących o wystąpieniu suszy) na zachodzie, północy oraz w części centralnej kraju, po wartości ujemne (w niewielkim stopniu) w części południowej i południowo-wschodniej.

W maju w rejonach o niskich wartościach KBW, wpływ na niekorzystne warunki wilgotnościowe dla upraw miała wysoka temperatura powietrza, wyższa od średniej wieloletniej od 0,5-1,0°C, a przede wszystkim bardzo niskie opady atmosferyczne od 10 do 30% normy. W I i II dekadzie czerwca szczególnie niesprzyjające warunki dla upraw wystąpiły z powodu braku opadów atmosferycznych, a jednocześnie wysokiej temperatury powietrza, bardzo wysokich wartości usłonecznienia i niskiej wartości wilgotności względnej powietrza.

Natomiast na terytorium kraju z wartościami KBW wyższymi od krytycznych dla upraw wymienionych w Rozp. Ministra Rol. i Roz. Wsi, temperatura powietrza w maju była zbliżona lub nawet niższa od średniej wieloletniej (północno-wschodnia Polska) z opadami od 50 do 100% normy. W I dekadzie czerwca, również i na tym obszarze, wystąpiły niskie opady atmosferyczne przy wysokiej temperaturze powietrza oraz dużym usłonecznieniu, które pogorszyły warunki agrometeorologiczne dla upraw. W II dekadzie czerwca w tej części kraju opady atmosferyczne były stosunkowo wysokie, przy niższym usłonecznieniu, z tego też względu na obszarze południowo-wschodnim kraju dotychczasowe warunki wilgotnościowe są stosunkowo dobre.

Według prognoz plonów na dzień 20 czerwca 2008, wykonanych w Zakładzie Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki IUNG-PIB w Puławach w województwach objętych suszą przewiduje się spadki plonów, dochodzące do 35% dla owsa, do 30% dla jęczmienia jarego, pszenicy jarej, rzepaku ozimego i 30% dla buraków cukrowych.

W skali kraju należy spodziewać się niższych plonów dla pszenicy ozimej o 3% i rzepaku o 8%. Znacznie gorsza sytuacja występuje dla zbóż jarych, według prognoz należy spodziewać się w skali kraju spadku plonu pszenicy jarej i jęczmienia jarego o 14% i owsa aż o 18%. Dla buraków cukrowych prognozujemy plony niższe od wieloletnich o 6%. Dla żyta i ziemniaków na podstawie dotychczasowego przebiegu pogody, prognoza nie przewiduje strat plonów w skali kraju.

źródło:www.susza.iung.pulawy.pl/index.html?str=monitoring&rok=2008&wer=comm
foto: Wrp.pl

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.