Komunikat w sprawie suszy

Zgodnie z zapowiedzią wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Andrzeja Leppera na konferencji prasowej w dniu 7 lipca br. przedstawiamy aktualną sytuację związaną z suszą.

Już w dniu 6 lipca br. szef resortu rolnictwa wystąpił do Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Centrum Doradztwa Rolniczego oraz Wojewodów i służb związanych z monitorowaniem sytuacji pogodowej w kraju o przedstawienie informacji o wpływie warunków pogodowych na stan upraw polowych.
Dla przeważającej części kraju opady deszczu od początku czerwca stanowią zaledwie 20% średniej wieloletniej. Wysokie temperatury (nocą 20?C, w dzień do 34 ?C) spowodowały straty w uprawie zbóż, głównie na glebach lekkich. Plony zbóż mogą być niższe średnio o 10-20% w stosunku do roku ubiegłego. Wynika to nie tylko z powodu suszy, ale także z niesprzyjających warunków pogodowych, jakie panowały wiosną i opóźnionych siewów. Plony rzepaku mogą spaść, w stosunku do roku ubiegłego, o 15-25%.
Nieco odmienna jest sytuacja w odniesieniu do okopowych. Tutaj decydujące znaczenie będą miały warunki wilgotnościowe w lipcu. W tej chwili wegetacja tych roślin jest spowolniona.
Bardzo niekorzystna sytuacja występuje w trwałych użytkach zielonych. O ile pierwszy pokos traw na łąkach i pastwiskach był opóźniony, to jakość siana była dobra, a plon nie odbiegał od średniej. Obecnie sytuacja zmieniła się i przy dalszym braku opadów drugi pokos będzie znacznie niższy.
Przeprowadzone szacunki wykazują, że sytuacja jest różna w poszczególnych regionach. Lepsze warunki panują na południu kraju (opolskie, śląskie, małopolskie i podkarpackie), gdzie występowały okresowe opady deszczu. Korzystnie również wygląda sytuacja w województwie pomorskim. Według przeprowadzonych wstępnych szacunków plonów zbóż, rzepaku, buraków cukrowych oraz trwałych użytków zielonych wynika, że w skali całego województwa średnie plony mogą być nawet wyższe niż w roku ubiegłym.
W dniu 25 lipca br. Główny Urząd Statystyczny przedstawi wykonaną przez rzeczoznawców ocenę sytuacji oraz pierwsze szacunki dotyczące wielkości produkcji w bieżącym roku.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest przygotowane do podjęcia szybkich działań w celu złagodzenia negatywnych skutków wynikających z niekorzystnych warunków atmosferycznych. Warunkiem uruchomienia procedur w zakresie preferencyjnych kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych poszkodowanych wyniku klęski suszy jest dokładne oszacowanie strat przez komisje powołaną przez Wojewodę w ciągu 30 dni od zaistnienia klęski.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w celu złagodzenia skutków suszy w gospodarstwach rolnych, zwłaszcza poszkodowanych kilkakrotnie w ostatnich latach i umożliwienia rolnikom pokonania przejściowych trudności, podjął decyzję o wydłużeniu do 5 lat maksymalnego okresu spłaty obrotowych kredytów klęskowych.
Jednocześnie należy wyraźnie podkreślić, że nie ma podstaw do wzrostu cen chleba z powodu suszy. W tej chwili sytuacja na rynku zbóż jest stabilna, a mąka z tegorocznych zbiorów będzie dopiero w październiku i skutki ewentualnego wzrostu cen mogą wystąpić w tym okresie.

Źródło: MRiRW

N

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności