Komunikat w sprawie dopłat do materiału siewnego

Dopłaty do zużytego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany- wnioski można składać od 15 kwietnia do 15 czerwca 2008r. Agencja Rynku Rolnego informuje, że od 15 kwietnia do 15 czerwca 2008r., można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Dopłatami objęte są: zboża ozime (wysiane w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2007 r.), zboża jare, rośliny strączkowe oraz ziemniaki.

Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonychmateriałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynoszą odpowiednio:
– 100 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych
160 zł – w przypadku roślin strączkowych
500 zł – w przypadku ziemniaków.

Wnioski o dopłatę należy składać we właściwym, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego, Oddziale Terenowym ARR. Szczegółowe warunki udzielania dopłat, formularz wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku są dostępne na stronie internetowej www.arr.gov.pl Agencja Rynku Rolnego, www.arr.gov.pl ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, Dział Komunikacji ze Środkami Masowego Przekazu rzecznik@arr.gov.pl
Tel. +48 22 / 661-76-13, Fax +48 22 / 661-79-02

Telefoniczny Punkt Informacyjny ARR udziela informacji pod numerem(022) 661-72-72 wszystkim beneficjentom zainteresowanym problematyką związanąz dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego.TPI czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. Konsultantom możnarównież zadawać drogą elektroniczną pytania dotyczące mechanizmów WPRadministrowanych przez ARR, korespondencję należy kierować na adres e-mail:tpi@arr.gov.pl

MS, Wrp.pl za ARR
foto: WRP