Komunikat prasowy ARR – Zmiany w programie “Szklanka mleka”!

ARR informuje, że w dniu 11.07.2008 r. w Dz.Urz. Unii Europejskiej opublikowane zostało Rozporządzenie Komisji (WE) nr 657/2008 ustanawiające zasady stosowania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 dotyczącego dostarczania mleka dla uczniów.

Rozporządzenie będzie obowiązywać dla dostaw mleka i przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach oświatowych zrealizowanych w ramach programu od 1 sierpnia 2008 r.
Najważniejsze zmiany to:
• rozszerzenie listy produktów mlecznych będących przedmiotem dopłat. Nowe produkty to:
– mleko poddane obróbce cieplnej z czekoladą, sokiem owocowym lub smakowe, zawierające wagowo co najmniej 90% mleka oraz zawierające maksimum 7% dodanego cukru i/lub miodu,
– smakowe lub niesmakowe fermentowane produkty mleczne, z dodatkiem lub bez dodatku soku owocowego, zawierające wagowo co najmniej 90% mleka oraz zawierające maksimum 7% dodanego cukru i/lub miodu ,
– smakowe i niesmakowe fermentowane produkty mleczne z owocami, zawierające wagowo, co najmniej 80% mleka i zawierające maksymalnie 7% dodanego cukru i/lub miodu,
– smakowe i niesmakowe, świeże i przetworzone sery zawierające wagowo co najmniej 90% sera,
– smakowe i niesmakowe sery, zawierające wagowo co najmniej 90% sera,

• nowe stawki dopłat dla nowych kategorii produktów, tj.:
– 18,15 EUR/100kg dla kategorii I,
– 16,34 EUR/100kg dla kategorii II,
– 54,45 EUR/100kg dla kategorii III,
– 138,85 EUR/100kg dla kategorii V,
• termin składania wniosków o dopłaty. Nastąpiło skrócenie terminu składania wniosków o dopłatę do 3 miesięcy po zakończeniu okresu rozliczeniowego (obecnie są to 4 miesiące) oraz terminu realizacji płatności do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o dopłatę,
• obowiązek umieszczania w placówkach oświatowych uczestniczących w programie plakatów Europejskiego programu dopłat do spożycia mleka w szkołach” informujących, że spożycie mleka i przetworów mlecznych w danej placówce jest subsydiowane przez Unię Europejską w ramach programu “Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych”.
Jednocześnie Rozporządzenie Komisji określa jak powinien wyglądać plakat, określono format (A3 lub większy) oraz wielkość liter (1 cm lub większe). Plakat powinien być umieszczony w widocznym i czytelnym miejscu przy głównym wejściu do instytucji oświatowej, powinien mieć tytuł: “Europejski program dopłat do spożycia mleka w szkołach” oraz określoną w Rozporządzeniu treść.
Zmianom uległy również wytyczne do kontroli przeprowadzanych u Wnioskodawców i w placówkach oświatowych, m.in.: założenia dotyczące typowania do kontroli oraz terminu przeprowadzania kontroli, okres podlegający kontroli, informacje, które powinny być umieszczone w raporcie z kontroli oraz zasady postępowania pokontrolnego.
Szczegółowe warunki uczestnictwa w programie “Dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych”, formularze wniosków oraz lista dostawców zatwierdzonych w mechanizmie, są dostępne na stronie internetowej www.arr.gov.pl .

Telefoniczny Punkt Informacyjny ARR udziela informacji pod numerem (022) 661-72-72 wszystkim beneficjentom zainteresowanym programem “Szklanka mleka”.
TPI czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. Konsultantom można również zadawać pytania drogą elektroniczną, korespondencję należy kierować na adres e-mail: tpi@arr.gov.pl

ARR