Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie kolejnego ogniska grypy ptaków

W dniu 8 grudnia 2007r. o godzinie 18.00 Państwowy Instytut Weterynarii-Państwowy Instytut Badawczy potwierdził, iż w pobranych dzień wcześniej próbkach od padłych kur niosek, został wykryty wirus grypy ptaków H5N1. Ferma znajduje się w gminie Bieżuń, powiecie żuromińskim, województwo mazowieckie.

Podjęte działania:
Nieprzerwanie działa wojewódzki sztab zarządzania kryzysowego. Od chwili powzięcia podejrzenia o wystąpieniu grypy ptaków działają na miejscu służby weterynaryjne. Powołano także powiatowe centrum zarządzania kryzysowego w Żurominie.
Dodatkowo:
1. W kompleksie fermowym zabezpieczono 30000 tysięcy sztuk drobiu mającego bezpośredni kontakt z zainfekowanymi ptakami jak i ok. 97 000 sztuk niosek, które pośrednio mogły zostać zarażone.
2. Ponadto zabezpieczono ok. 100 000 tysięcy jaj konsumpcyjnych oraz 37 ton paszy.
3. Trwają przygotowania do uśpienia i utylizacji drobiu oraz zniszczenia jaj i paszy dla zwierząt.
4. Trwa ustalanie odbiorców jaj konsumpcyjnych wprowadzanych do obrotu w przeciągu ostatnich 21 dni z fermy o numerze 3 PL – 14371314. Spożywanie jaj z tej fermy jest bezpieczne po sparzeniu.
5. Wokół gospodarstwa wytyczono, wchodzące w strefę A, obszar zapowietrzony o promieniu 3 km oraz obszar zagrożony o promieniu 10 km. Wojewoda Mazowiecki podpisał w tej sprawie rozporządzenie.
6. Prowadzone jest dochodzenie epizootyczne mające ustalić źródło zakażenia ptaków.
7. Prowadzone są kontrole gospodarstw w obszarze zapowietrzonym oraz zagrożonym.
8. Nakazano instalację mat dezynfekcyjnych w gospodarstwach oraz na drogach wjazdowych znajdujących się w na terenie gmin i powiatów objętych restrykcjami oraz ich oznakowanie.
9. Wyznaczane są objazdy poza strefę zapowietrzoną.

Jednocześnie Główny Lekarz Weterynarii przypomina o obowiązku przetrzymywania drobiu pod zamknięciem oraz o wyłożeniu mat dezynfekcyjnych przed wejściami, wjazdami i wyjazdami do gospodarstw. Przypomina się również, że grypa ptaków jest chorobą zakaźną i zaraźliwą ptaków, a wirus H5N1 tylko w szczególnych i wyjątkowo rzadkich przypadkach mógłby być potencjalnie groźny dla ludzi. W Europie nigdy nie odnotowano żadnych zachorowań na ptasią grypę u ludzi.

źródło: ministerstwo rolnictwa
opr. MS
Wrp.pl