KOMUNIKAT GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII DLA PODRÓŻUJĄCYCH Z WIELKIEJ BRYTANII

W związku z wystąpieniem przypadku pryszczycy u bydła w Wielkiej Brytanii, zgodnie z obowiązującym prawem podróżni przybywający z terytorium Wielkiej Brytanii obowiązani są do pozbywania się do oznakowanych pojemników kanapek, oraz produktów pochodzenia zwierzęcego niepoddanych obróbce cieplnej, a ponadto innej żywności pochodzenia zwierzęcego, która nie jest zapakowana fabrycznie w hermetyczne opakowania. N

W związku z wystąpieniem przypadków pryszczycy w Wielkiej Brytanii, Główny Lekarz Weterynarii apeluje do osób, które podczas pobytu na tym terytorium, w szczególności na obszarze hrabstwa Surrey, miały kontakt ze zwierzętami wrażliwymi na zakażenie (bydło, owce, kozy, świnie lub inne zwierzęta parzystokopytne, np. jelenie, sarny, daniele, lamy, wielbłądy, antylopy, itp.), czyli osoby, które przebywały lub pracowały w gospodarstwach utrzymujących takie zwierzęta lub miały z nimi kontakt w innych okolicznościach, aby przed kontaktem ze zwierzętami z ww. gatunków na terenie Polski: . zachowały zaostrzone wymogi higieniczne, m.in. dokonały zmiany odzieży, a odzież używaną uprzednio podczas kontaktu ze zwierzętami poddały czyszczeniu (pranie) i w miarę możliwości dezynfekcji, . dokonały czyszczenia i dezynfekcji obuwia, jeżeli było ono wykorzystywane uprzednio podczas kontaktu ze zwierzętami, . podczas kontaktu ze zwierzętami wrażliwymi na terytorium Polski, używały odzieży innej niż wykorzystywana na terenie Wielkiej Brytanii.

Źródło: MRiRW