Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii

W związku z panującą w kraju sytuacją powodziową Główny Lekarz Weterynarii wydał specjalne zalecenia postępowania w przypadku zachorowań i padnięcia zwierząt, postępowania z zepsutą lub zapleśniałą paszą oraz konieczności dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich.

Rolniku!!!
•Zgłaszaj zachorowania i padnięcia zwierząt do powiatowego lekarza weterynarii lub władz samorządowych
•Odizoluj podejrzane lub chore zwierzęta od pozostałych zwierząt a następnie powiadom o ich zachorowaniu lekarza weterynarii lub władze samorządowe
•Staraj się nie dopuścić do kontaktu ludzi i zwierząt ze zwłokami zwierzęcymi oraz zepsutą lub zapleśniałą karmą/paszą
•Pamiętaj, że zwierzęta padłe oraz zepsuta lub zapleśniała karma/pasza muszą być zutylizowane
•Pomieszczenia inwentarskie przed wprowadzeniem zwierząt należy poddać oczyszczeniu i dezynfekcji. Usunięty nawóz należy ułożyć w pryzmy w celu biotermicznego odkażenia
•Nie karm zwierząt karmą/paszą zalaną lub zawilgoconą, gdyż może stanowić to zagrożenie dla ich zdrowia, a nawet prowadzić do ich śmierci
•Pamiętaj, że zwierzęta należy zawsze poić wodą zdatną do picia
•Nie przekarmiaj zwierząt – ilość karmy/paszy i wody podawanej początkowo zwierzętom wygłodzonym powinna być ograniczona. Dawka pokarmowa powinna być zwiększana stopniowo (w ciągu kilku dni)

Na stronie GIW http://www.wetgiw.gov.pl/ znajduje się Lista zakładów uprawnionych do zbierania, transportu i przetwarzania zwierząt padłych w wyniku powodzi.