Komunikat Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa

W związku z aktualną sytuacją powodziową na terenie kraju, Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa przekazuje informacje o sposobie postępowania ze środkami ochrony roślin, które uległy uszkodzeniu podczas powodzi.

Sposób postępowania ze środkami ochrony roślin, które uległy uszkodzeniu podczas powodzi
Rolnik stwierdziwszy, iż posiadane przez niego środki ochrony roślin uległy zamoczeniu, powinien ocenić stan opakowań i zawartości.
W przypadku:
I. Jeżeli opakowania zostały zamoczone, ale woda nie wdarła się do wnętrza, zamknięcie pozostało szczelne i jest czytelna etykieta – można zastosować środek.
II. Jeżeli woda zniszczyła część etykiety w taki sposób, że możliwa jest jednoznaczna identyfikacja preparatu, ale brakuje części instrukcji stosowania, a jednocześnie nie uszkodziła opakowania ani jego zawartości – można pobrać informacje ze strony producenta preparatu (lub zwrócić się do sprzedawcy).
III. Jeżeli woda zniszczyła etykietę uniemożliwiając identyfikację środka, ale nie dostała się do wnętrza opakowania – należy odstawić takie opakowanie w bezpieczne miejsce uniemożliwiając przypadkowe otwarcie i przedostanie się zawartości do środowiska. Następnie należy odpady przekazać do unieszkodliwienia.
IV. W przypadku, gdy opakowanie uległo uszkodzeniu, wszelkie operacje wykonujemy stosując właściwy strój ochronny (rękawice + odzież/kombinezon ochronny + obuwie ochronne (kalosze)).
1. Należy zabezpieczyć zawartość przed dalszym rozlaniem- w miarę możliwości uszczelniając to opakowanie.
2. Opakowania, z których wydostaje się zawartość powinny być w całości włożone do szczelnego pojemnika z tworzywa HDPE (np. beczki z wiekiem) posiadającego atest UN. Pojemniki zbiorcze mogą mieć pojemność maksimum 60 l. Nie należy łączyć różnych form użytkowych, na przykład proszków z płynami.
3. Jeżeli w gospodarstwie jest większa ilość uszkodzonych opakowań, bezwzględnie należy zapobiec zmieszaniu się środków o właściwościach palnych ze środkami o właściwościach żrących. Należy je umieścić w oddzielnych pojemnikach.
4. Jeżeli to możliwe, należy spisać jakie środki zostały umieszczone w tym pojemniku.
5. Jeżeli środki ochrony roślin rozlały się – zanieczyściły powierzchnię, należy je w miarę możliwości zebrać i również umieścić w pojemniku.
6. Zamknąć pojemnik.
7. Przekazać odpady do unieszkodliwienia.
Aby przekazać odpady do unieszkodliwienia najlepiej:
– zwrócić się do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych
– zgłosić fakt posiadania takich środków na stronie http://www.psor.pl/
– zadzwonić pod numer infolinii: 801 561 461

Źródło: PIORiN

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności