Kompromis w sprawie pakietu mlecznego

Specjalny Komitet ds. Rolnictwa wydał decyzję zatwierdzającą kompromis wypracowany z Parlamentem Europejskim dotyczący tzw. pakietu mlecznego*. Pakiet mleczny ma na celu poprawę funkcjonowania rynku mleka w UE, szczególnie w kontekście odejścia od systemu kwotowania w 2015 r.

Zgodnie z porozumieniem między Radą a PE, po zakończeniu wszystkich czynności proceduralnych, w tym głosowania w Parlamencie Europejskim na sesji plenarnej, projekt rozporządzenia ws. pakietu mlecznego będzie przyjęty w pierwszym czytaniu w Radzie i PE.
Główne propozycje zawarte w rozporządzeniu:
-Wzmocnienie siły przetargowej producentów mleka poprzez umożliwienie im tworzenia organizacji producentów, które będą prowadziły w ich imieniu zbiorowe negocjacje umów na dostawy mleka.
-Państwa członkowskie będą mogły podjąć dobrowolną decyzję, aby wprowadzić na swoim terytorium:
1. obowiązek formalnych pisemnych umów na dostawy mleka lub
2. obowiązek, aby podmiot skupujący przedstawiał producentowi mleka pisemną ofertę umowy, którą producent będzie mógł przyjąć lub odrzucić.
-Państwa członkowskie będą miały możliwość, aby ustalić minimalną długość trwania umów na swoim terytorium (co najmniej 6 miesięcy).
-Umożliwienie tworzenia organizacji międzybranżowych na rynku mleka zrzeszających przedstawicieli producentów, przetwórców i handlu
-Poprawa przejrzystości na rynku produkcji mleka w UE poprzez wprowadzenie obowiązku przesyłania miesięcznych deklaracji przez pierwszych skupujących na temat ilości skupionego przez nich mleka. Celem tego wymogu jest monitorowanie wielkości skupu mleka po wycofaniu systemu kwotowania
-Możliwość zarządzania podażą serów oznaczonych znakami: Chroniona Nazwa Pochodzenia / Chronione Oznaczenie Geograficzne (PDO/PGI) w celu dostosowania produkcji serów posiadających oznaczenia jakościowe PDO/PGI do faktycznego popytu.
Rozporządzenie będzie obowiązywać do 2020 r.
*Rewizja rozporządzenia w odniesieniu do stosunków umownych w sektorze mleka i przetworów mlecznych (pakiet mleczny) (1234/2007)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności