Komitet Reprezentacyjny Związków Rolniczych apeluje

Związki i organizacje rolnicze apelują do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o jak najszybsze podpisanie  ustawy wypracowanej we współpracy z organizacjami rolniczymi o pomocniku rolnika.

Przedłożona do podpisu Prezydenta RP ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych ustaw wychodzi naprzeciw postulatom środowiska rolniczego poprzez uregulowanie kwestii związanych z zabezpieczeniem społecznym pomocników rolnika przy zbiorach w gospodarstwie rolnym.

– W gospodarstwach uprawiających chmiel, owoce, warzywa, tytoń, zioła i rośliny zielarskie pomoc podczas zbiorów, gdy występuje znaczne spiętrzenie prac, jest niezbędna.

Rozwiązania zawarte w ustawie zapewniają niezbędną ochronę osobom świadczącym pomoc  przy zbiorach, a jednocześnie  nie angażują zbytnio rolników pod względem administracyjnym, jak i finansowym. Jest to ważne ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzi , jak również zapewnienie opłacalności produkcji – mówi Stanisław Anders, sekretarz Komitetu Reprezentacyjnego Związków Rolniczych.

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw został określony nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej dotyczący pomocy przy zbiorach. Dodatkowo  zostały przygotowane zmiany w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego i podatku dochodowego od osób fizycznych, które będą odnosić się do pomocników rolnika.

Źródło: Komitet Reprezentacyjny Związków Rolniczych