fbpx
Strona głównaPozostałeKomisja Europejska zatwierdziła płatności bezpośrednie dla Polski na 2007 r.

Komisja Europejska zatwierdziła płatności bezpośrednie dla Polski na 2007 r.

Każdego roku Polska przedkłada do Komisji Europejskiej, w celu zatwierdzenia, Program krajowych płatności uzupełniających (CNDP). N

Każdego roku Polska przedkłada do Komisji Europejskiej, w celu zatwierdzenia, Program krajowych płatności uzupełniających (CNDP). Program przygotowany w MRiRW obejmuje zasady oraz kwoty i stawki wypłacanych płatności bezpośrednich dla poszczególnych kierunków produkcji, realizowanych z budżetu krajowego. Decyzja Komisji Europejskiej zatwierdza wielkość łącznej pomocy ze środków UE i budżetu krajowego na 2007 r. w kwocie 2 273 391 tys. euro. Od 2007 r. Polska realizować będzie nowe rodzaje płatności bezpośrednich: do roślin przeznaczonych na cele energetyczne oraz płatności zwierzęce naliczane do użytków zielonych. Zmienią się też niektóre zasady wypłacania płatności bezpośrednich.Po trzyletnim okresie przejściowym (2004-2006) wprowadzane są w całej UE zmiany do zasad wypłacania płatności bezpośrednich, zgodnie z przyjętą 2003 r. reformą tych płatności. We Wspólnocie (UE-27) obowiązuje zasada realizacji płatności bezpośrednich w oderwaniu od bieżącej produkcji. Tylko w niektórych sektorach pozostawiono pewien zakres płatności realizowanych w połączeniu z produkcją np. płatności do roślin energetycznych.Płatności bezpośrednie w 2007 r. obejmują jednolite płatności powierzchniowe, wypłacane na hektar użytków rolnych spełniających warunki dobrej kultury rolnej oraz uzupełniające płatności do następujących sektorów:– rośliny uprawne (m.in. zboża, rzepak, oleiste, wysokobiałkowe),– chmiel,– skrobia ziemniaczana,– tytoń,– płatności zwierzęce.Ponadto po raz pierwszy płatności do roślin energetycznych będą realizowane z budżetu unijnego. Również kontynuowana będzie wypłata płatności cukrowych na otychczasowych zasadach.Stawki płatności wyrażone w złotych zostaną określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z uwzględnieniem kursu wymiany


(ministerstwo rolnictwa)

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.