Komisja Europejska: Do 2030 roku do 50% mniej antybiotyków w leczeniu zwierząt gospodarskich

Narastająca oporność bakterii na chemioterapeutyki przeciwdrobnoustrojowe jest zjawiskiem globalnym. Opublikowany w 2020 roku przez Europejską Agencję Leków  raport z projektu European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption  wskazuje na konieczność podjęcia oddolnych działań zmierzających do zmniejszenia zużycia antybiotyków stosowanych u zwierząt we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

W nowej strategii Komisji Europejskiej także celem na 2030 rok jest zmniejszanie o 50% sprzedaży środków przeciwdrobnoustrojowych wykorzystywanych u zwierząt gospodarskich i w akwakulturze.

W Polsce jako jednym z niewielu krajów w Europie, zamiast ograniczania stosowania chemioterapeutyków przeciwdrobnoustrojowych (w tym antybiotyków) obserwuje się zwiększanie ich zużycia u zwierząt. W konsekwencji prowadzi to do narastania oporności na chemioterapeutyki przeciwbakteryjne, a tym samym do zmniejszenia skuteczność ich działania.

– Szczególne obawy budzi fakt powstawania i rozprzestrzeniania się wielolekoopornych szczepów bakteryjnych, a także zjawisko międzygatunkowego przenoszenia się opornych bakterii ze zwierząt na ludzi i odwrotnie. Aby zmienić ten trend i zacząć skutecznie walczyć z problemem lekooporności bakterii w naszym kraju konieczna jest współpraca różnych środowisk, ale przede wszystkim mikrobiologów i lekarzy. Zjednoczenie wysiłków na każdym etapie, począwszy od oznaczeń mikrobiologicznych i monitorowania oporności patogenów zwierzęcych, jest niezbędne – mówi dr hab. Magdalena Rzewuska z Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.

Jak się dowiedzieliśmy  tego właśnie zadania chce się podjąć nowo powołana Sekcja Mikrobiologii Weterynaryjnej PTNW. Stawia  sobie  ona za cel opracowanie we współpracy laboratoriami weterynaryjnymi prowadzącymi  diagnostykę mikrobiologiczną programu zmierzającego do opracowania wytycznych do izolacji i identyfikacji bakterii. Ponadto opracowanie  ujednoliconych wytycznych do oznaczania lekowrażliwości bakterii chorobotwórczych dla zwierząt, a także do interpretacji otrzymywanych wyników i utworzenia bazy danych o lekooporności bakterii izolowanych od zwierząt w Polsce.

– Jesteśmy  przekonani, że nasze wspólne działania dostarczą danych ważnych dla racjonalnego stosowania antybiotyków w weterynarii oraz przyczynią się do zmniejszenia ich zużycia u zwierząt w Polsce – podsumowuje Magdalena Rzewuska przewodnicząca sekcji Mikrobiologii Weterynaryjnej PTNW.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności