Komisja Europejska będzie wspierać rozwój rolnictwa ekologicznego

Komisja Europejska 4 września rozpoczęła konsultacje społeczne swoich nowych inicjatyw,  których celem jest wzmocnienie rolnictwa ekologicznego. Sektor ten odegra ważną rolę w osiągnięciu ambicji Europejskiego Zielonego Ładu i celów określonych w strategiach „Od pola do stołu” i „Bioróżnorodności”. Kwestionariusz będzie dostępny online na stronie internetowej KE  przez 12 tygodni, do 27 listopada.
Priorytetem Komisji jest zapewnienie, by sektor rolnictwa ekologicznego dysponował odpowiednimi narzędziami, a także dobrze funkcjonującymi i opartymi na konsensusie ramami prawnymi, które są kluczowe dla osiągnięcia celu, jakim jest  przeznaczenie w Unii Europejskiej 25% gruntów rolnych  na rolnictwo ekologiczne.

– Strategie „od pola do stołu” i „Bioróżnorodność” wyznaczają ambitne cele dla sektora rolnictwa, aby zapewnić gotowość do Zielonego Ładu. Rolnictwo ekologiczne będzie kluczowym sprzymierzeńcem w transformacji, którą prowadzimy w kierunku bardziej zrównoważonego systemu żywnościowego i lepszej ochrony naszej różnorodności biologicznej. Komisja będzie wspierać za pomocą odpowiednich ram politycznych i prawnych  sektor ekologiczny w osiąganiu celu 25% udziału gruntów rolnych w rolnictwie ekologicznym do 2030 roku – mówi Janusz Wojciechowski, unijny komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów  wiejskich.

Jak zapowiada Komisja Europejska  plan działania w zakresie rolnictwa ekologicznego, który ma zostać przyjęty na początku 2021 roku będzie ważnym instrumentem towarzyszącym  rozwojowi  unijnego rolnictwa.

Plan działania na rzecz rolnictwa ekologicznego, który będzie miał zasadnicze znaczenie dla wsparcia sektora rolnego , zarówno na poziomie popytu, jak i podaży. Będzie on zorganizowany wokół trzech głównych punktów widzenia:

– stymulowanie popytu na produkty ekologiczne przy jednoczesnym utrzymaniu zaufania konsumentów,

–  zachęcanie do zwiększania  powierzchni upraw ekologicznych w UE,

–  zwiększeniu roli produkcji ekologicznej w walce ze zmianą klimatu i utratą różnorodności biologicznej, w tym w zrównoważonym zarządzaniu zasobami.

Nowe przepisy mają na celu zagwarantowanie rolnikom uczciwej konkurencji, przy jednoczesnym zapobieganiu oszustwom i utrzymaniu zaufania konsumentów. Aby zapewnić płynne przejście między obecnym a przyszłym prawodawstwem oraz aby umożliwić branży i państwom członkowskim pełną gotowość do wdrożenia nowych przepisów, Komisja zaproponowała odroczenie o jeden rok ich wejścia w życie ( 1 stycznia 2022r.). O odroczenie pierwotnie wnioskowały państwa członkowskie, Parlament Europejski, państwa trzecie i inne zainteresowane strony ze względu na złożoność i wagę przygotowywanego prawa wtórnego. W wyniku kryzysu związanego z koronawirusem prace nad aktami prawa wtórnego uległy spowolnieniu. Odroczenie zapewni wystarczającą ilość czasu na niezbędne szeroko zakrojone konsultacje i kontrolę legislacyjną.

W ramach polityki promocyjnej Komisja Europejska planuje w 2021 roku  przeznaczyć 40 mln euro na rolnictwo ekologiczne .  W ramach tego budżetu będą współfinansowane działania promocyjne i kampanie informacyjne dotyczące sektora ekologicznego w UE, podnoszące świadomość jego cech i mające na celu stymulowanie popytu.

Oprócz tych kluczowych narzędzi obecna i przyszła wspólna polityka rolna (WPR) będzie nadal wspierać dalszy rozwój rolnictwa ekologicznego w UE. Na przykład działania w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich oferują wsparcie dla rolników, którzy chcą przejść na rolnictwo ekologiczne, a także utrzymać ten rodzaj produkcji rolniczej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności