Komisja Europejska autoryzowała 3 odmiany kukurydzy GMO

Trzy odmiany kukurydzy GMO: MON 88017, MON 89034 firmy Monsanto oraz 59122xNK603 firmy Pionier uzyskały autoryzację Unii do importu i przerobu (nie uprawy). Autoryzacja będzie ważna przez 10 lat, a odmiany GMO podlegają przepisom oznakowania oraz śledzenia organizmów modyfikowanych genetycznie.

Decyzja została opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE, a na jej podjęcie wpływ miał niewątpliwie potencjalny kryzys paszowy. Wykryte w śrucie sojowej oraz soi z USA zanieczyszczenia kukurydzą MON88017 spowodowały perturbacje na unijnym rynku. Zgodnie z zasada zero” tolerancji dla nielegalnego GMO, import tych produktów z USA został wstrzymany. Zbyt niskie zapasy soi w Argentynie i Brazylii nie były jednak w stanie pokryć zapotrzebowania Unii.”