Kolonie dla dzieci rolników

Zgodnie z już kilkuletnią tradycją  również i w tegoroczne wakacje  dzieci rolników  będą mogły wypoczywać na atrakcyjnych koloniach organizowanych przez organizacje społeczne, zawodowe lub samorządowe działające na rzecz rozwoju wsi. 

Samorząd rolniczy  prowadzi  obecnie nabór na kolonie letnie, dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników dla dzieci i młodzieży szkolnej do 16 roku życia, których przynajmniej jedno z rodziców jest ubezpieczone w pełnym zakresie lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.