Kolejny sukces w rozmowach z Rosją

18 stycznia o godzinie 22. 00 w Berlinie zostało podpisane porozumienie między Markiem Sawickim ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Polski a Aleksiejem Gordiejewem ministrem rolnictwa Federacji Rosyjskiej dotyczące eksportu produktów roślinnych z Polski do Federacji Rosyjskiej.

Z dniem podpisania porozumienia Rosja wznawia uznawanie certyfikatów fitosanitarnych wystawianych przez polskie służby, ale tylko w odniesieniu do produktów roślinnych na cele przemysłowe i paszowe.

Porozumienie dotyczy wyłącznie uznawania polskich certyfikatów fitosanitarnych. Nie obejmuje natomiast kwestii bezpieczeństwa żywności, w tym zawartości pestycydów w produktach roślinnych eksportowanych do Rosji.

Strony zgodziły się, że kwestie bezpieczeństwa żywności, jako sprawy odnoszące się do eksportu ze wszystkich krajów członkowskich Wspólnoty Europejskiej do Rosji, powinny być rozstrzygane i regulowane pomiędzy Komisją Europejską a Federacją Rosyjską.

Stąd też ostateczne rozwiązanie problemów dotyczących bezpieczeństwa żywności, w tym pozostałości pestycydów, mogą zostać uregulowane jedynie w drodze podpisania porozumienia między Wspólnotą Europejską i Federacją Rosyjską.

To kolejny sukces, który na swoje konto z pewnością wpisze obecny rząd, a szczególnie Marek Sawicki, obecny minister rolnictwa. Miesiąc temu Rosjanie ulegli wkońcu i odblokowali embargo na polskie surowe mięso. Z takiego rozwiązania problemu jest też zadowolona Komisja Europejska, która również mediowała w sprawie rosyjskiego embarga.

opr. MS
Wrp.pl