Kolejny sezon z niskimi cenami zbóż

Zboża ponownie tracą na światowych giełdach. Obniżki cen to efekt lepszych prognoz zbiorów, jak i większej produkcji bioetanolu.

Ubiegły tydzień przyniósł spadki notowań zbóż na kluczowych giełdach – zwłaszcza w USA. Na Euronext pszenica w najbliższym kontrakcie (wrześniowy) potaniała przez ostatni tydzień o 3,2% – do 179 EUR/tonę. Bez większych wahań pozostały natomiast ceny kukurydzy w najbliższym kontrakcie – w wysokości 154,5 EUR/tonę.

Na CBOT najbardziej taniała pszenica – w kontrakcie lipcowym – o 6,2% do 179,6 USD/tonę. Zniżki notowań miały miejsce także w przypadku kukurydzy i soi. Kukurydza w kontrakcie lipcowym wyceniana była pod koniec tygodnia po 139,2 USD/tonę, czyli o 2,8% niżej niż tydzień wcześniej, a soja – po 340,2 USD/tonę – spadek cen o 0,9% tydzień do tygodnia.

Na taką sytuację mają wpływ między innymi ostatnie dobre prognozy zbiorów zbóż, zarówno w Unii Europejskiej, jak i na rynku amerykańskim. Pod koniec miesiąca IGC zaprezentowała skorygowaną prognozę światowej produkcji zbóż w nadchodzącym sezonie – w wysokości 1 968 mln ton. Podwyższono przewidywaną wysokość produkcji pszenicy – o 10 mln ton do 715 mln ton oraz kukurydzy – również o 10 mln ton do 961 mln ton.

Prognozy Strategie Grains dla UE także są optymistyczne i w majowym raporcie zostały one podniesione do 310 mln ton. Coraz większy optymizm w formułowaniu prognoz jest przede wszystkim odzwierciedleniem poprawy warunków pogodowych – opady deszczu – w wielu kluczowych dla produkcji zbożowej obszarach na świecie, w tym w UE, USA, Rosji i na Ukrainie.

Na ceny pszenicy w UE i USA mogły mieć również wpływ ostatnie niekorzystne dla tych dostawców wyniki przetargu z organizowanego przez GASC. W tym tygodniu egipski importer rządowy dokonał zakupu 240 tys. ton pszenicy rosyjskiej i rumuńskiej. Rosja, po zniesieniu ceł w eksporcie w połowie maja br., jest więc ponownie liczącym się konkurentem na rynku pszenicy. W przypadku dostaw z USA na niekorzyść działa ponowne umocnienie dolara amerykańskiego.

Warto odnotować, iż w Stanach od dwóch tygodni tendencja w produkcji bioetanolu jest ponownie zwyżkowa. W tygodniu kończącym się 22 maja br. tempo wytwarzania tego biopaliwa było o 11 tys. baryłek dziennie szybsze niż tydzień wcześniej i wynosiło 969 tys. baryłek. Skumulowana produkcja bioetanolu jest obecnie o ponad 4,8% wyższa w porównaniu z wynikami z analogicznego okresu poprzedniego sezonu.

Zapowiadane wysokie zbiory i podaż zbóż zarówno w skali globalnej, jak i w UE oznaczają
kontynuację niskich cen w kolejnym sezonie. Jednak dopóki ziarno nie znajdzie się w spichlerzach i elewatorach nigdy nie można mieć pewności co do ostatecznych wyników produkcji zbożowej.

Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA