Kolejny przypadek ASF

Afrykański Pomór Świń (ASF) po raz kolejny przypomina o swojej obecności na terenie Polski. Tym razem (105 przypadek) ASF stwierdzono u padłego dzika znalezionego w pobliżu miejscowości Topiło (gmina Hajnówka, powiat hajnowski, województwo podlaskie), w odległości ok. 5,5 km od granicy polsko-białoruskiej.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami od padłego dzika pobrano próbkę do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby. 105 rzypadek ASF został potwierdzony badaniami laboratoryjnymi wykonanymi w krajowym laboratorium referencyjnym ds. ASF (wyniki otrzymane w dniu 12 lipca 2016 r.).  Zwłoki dzika zostały unieszkodliwione pod nadzorem właściwego powiatowego lekarza weterynarii.