Kolejny dostawca gazu do Grupy Azoty Puławy

Gaz w każdej podlaskiej zagrodzie

Grupa Azoty Puławy zawarła kolejną umowę na dostawy gazu ziemnego. Tym razem, dostawcą będzie RWE Supply & Trading.

Umowa na dostawy gazu ziemnego wysokometanowego została podpisana na okres od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r. Jej szacunkowa wartość wynosi 170 mln zł. Nowy dostawca został wyłoniony w procesie postępowania ofertowego przeprowadzonego we wszystkich Spółkach wchodzących w skład Grupy Azoty.
Wygrana w tym przetargu stanowi istotny krok na drodze do dalszego umocnienia pozycji RWE jako dostawcy gazu dla ważnego rynku polskiego w ścisłej współpracy z naszą lokalną spółką RWE Polska – podsumowuje zawarcie kontraktu André Stracke, dyrektor operacyjny ds. pozyskiwania i dostaw gazu w RWE Supply & Trading.

Umowa z RWE jest kolejnym przykładem naszego aktywnego wykorzystywania możliwości dywersyfikacji dostaw strategicznego surowca, jakim jest dla nas gaz ziemny – informuje Marian Rybak, prezes zarządu Grupy Azoty Puławy.  
Gaz ziemny jest podstawowym surowcem wykorzystywanym przez Grupę Azoty Puławy. Wielkość rocznego zapotrzebowania na gaz ziemny do produkcji amoniaku w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. wynosi ok. 1 mld m3. Głównym dostawcą do puławskiej spółki na poziomie min. 50% jest PGNiG S.A.

Renata Struzik, źródło: Grupa Azoty