Kolejni młodzi rolnicy otrzymają premie – jeszcze ze starego PROW

Komisja Europejska zgodziła się na przesunięcie środków finansowych w ramach PROW na lata 2007-2013 i przeznaczenie ich na kolejne premie dla młodych rolników. Skorzysta na tym ok 2900 osób.

W środę, 12 sierpnia 2015 roku Komisja Europejska zatwierdziła przesunięcie środków finansowych w ramach budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Minister rolnictwa Marek Sawicki wnioskował o to już w czerwcu br. Pieniądze, które mają być przeznaczone na premie dla młodych rolników pochodzą z oszczędności powstałych w wyniku realizacji 17 działań PROW 2007-2013.

Na kolejne premie przeznaczono około 70 mln euro. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie mogła wydać decyzję o przyznaniu pomocy i wypłacać pieniądze na rzecz kolejnych wnioskodawców (ok. 2900 osób), którzy spełniają kryteria przyznania pomocy, a ich wnioski oczekują nadal na realizację.
Renata Struzik, źródło: MRiRW