Kolejne województwo przekroczyło limit

W środę 2 lipca 2008 r. Podkarpacki Oddział Regionalny ARiMR zakończył przyjmowanie wniosków od rolników na Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, wdrażane w ramach PROW 2007-2013. Złożone tam do wtorku 1 bm. wnioski wyczerpały w ponad 120% wojewódzki limit środków przewidziany do wykorzystania w 2008 roku.”

Wnioski na Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” przyjmowane są nadal w województwach: lubelskim, łódzkim, małopolskim i świętokrzyskim.

Podkarpacki oddział ARiMR to 12 oddział, który zakończył przyjmowanie wniosków na to działanie. Najszybciej, bo już w drugim dniu wdrażania programu tj. 6 czerwca br., przyznany limit wyczeprały woj.: kojawsko-pomorskie, lubuskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie.

Rolnik, jego współmałżonek lub domownik może otrzymać wsparcie na rozwój działalności pozarolniczej na terenach wiejskich w wysokości do 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2007-2013. ARiMR może przeznaczyć w 2008 r. 229 mln zł na udzielenie wsparcia rolnikom rozwijającym działalność pozarolniczą na obszarach wiejskich.

Wnioski na to działanie będą przyjmowane również w następnych latach. W PROW 2007-2013 przewidziano na “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” ponad 345 mln euro.

MS/Wrp.pl

N”