Kolejne przypadki ASF

Afrykański Pomór Świń po raz kolejny przypomniał o swojej obecności na terenie naszego kraju. Tym razem ASF stwierdzono u dzików na terenie województwa podlaskiego i lubelskiego.

Sto czterdziesty szósty przypadek stanowi dzik odstrzelony w pobliżu miejscowości Koterka (gmina Mielnik, powiat siemiatycki, województwo podlaskie), w odległości ok. 2 km od granicy polsko – białoruskiej.

Sto czterdziesty siódmy przypadek stanowią zwłoki dzika znalezione w pobliżu miejscowości Litwinowicze Kolonia (gmina Nurzec-Stacja, powiat siemiatycki, województwo podlaskie), w odległości ok. 3 km od granicy polsko – białoruskiej.

Sto czterdziesty ósmy przypadek stanowi dzik odstrzelony w pobliżu miejscowości Kolonia Dobryń (gmina Zalesie, powiat bialski, województwo lubelskie), w odległości ok. 7 km od granicy polsko – białoruskiej.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami d dzików pobrano próbkę do badań laboratoryjnych w ramach monitoringu tej choroby a ich zwłoki zostały unieszkodliwione pod nadzorem właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Afrykański pomór świń jest chorobą, która wystąpiła na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po raz pierwszy w 2014 r. i stanowi zagrożenie dla populacji dzików i świń. Wymaga więc stałego poszerzania wiedzy przez Polskę i pozostałe państwa członkowskie Unii na jej temat w celu skutecznego i wczesnego wykrywania pojawiających się zakażenia wirusem ASF oraz efektywnego jej zwalczania.

Źródło: GIW