Kolejne porozumienie z Rosją

Wczoraj w Brukseli zostało podpisane, między Komisją Europejską a Federalną Służbą Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej, porozumienie w sprawie warunków dostaw produktów roślinnych pochodzących z Unii Europejskiej eksportowanych do Federacji Rosyjskiej.

Wcześniej, 18 stycznia br. w Berlinie, zostało podpisane porozumienie między Markiem Sawickim ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Polski, a Aleksiejem Gordiejewem ministrem rolnictwa Federacji Rosyjskiej dotyczące eksportu produktów roślinnych z Polski do Federacji Rosyjskiej. Na mocy tego porozumienia Rosja wznowiła uznawanie certyfikatów fitosanitarnych wystawianych przez polskie służby, ale tylko w odniesieniu do produktów roślinnych na cele przemysłowe i paszowe. Porozumienie to było konsekwencją bezpośrednich rozmów obu ministrów, które zostały przeprowadzone 12 grudnia ubiegłego roku w Moskwie.

Zawarte w Brukseli porozumienie dotyczy zawartości pestycydów oraz pozostałości azotanów i azotynów w produktach pochodzenia roślinnego eksportowanych z UE na rynek rosyjski. Ze strony UE porozumienie podpisała Paula Testori-Coggi, zastępca Dyrektora Generalnego ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów Komisji Europejskiej. Ze strony Federacji Rosyjskiej porozumienie podpisał Siergiej A. Dankvert, Szef Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego FR. Porozumienie to stanowi podstawę do wznowienia uznawania polskich certyfikatów fitosanitarnych w eksporcie do Federacji Rosyjskiej produktów pochodzenia roślinnego przeznaczonych na cele spożywcze. Dwustronne rozmowy polsko-rosyjskie w sprawie szczegółów wznowienia uznawania ww. certyfikatów planowane są na kwiecień br.

Jednocześnie Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego poinformowała o zniesieniu ograniczeń w imporcie z Polski drobiu i produktów drobiowych (za wyjątkiem województwa mazowieckiego), wprowadzonych w związku z wystąpieniem w grudniu ubiegłego roku ognisk grypy ptaków. Oznacza to, że eksport mięsa drobiowego do Federacji Rosyjskiej może być wznowiony z zakładów drobiowych zatwierdzonych do eksportu na rynek FR.

opr. MS
Wrp.pl