Kolejne podwyżki cen mleka

W okresie pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku ceny mleka w skupie rosły średnio o 0,1 – 0,9% miesięcznie osiągając średnio poziom ok. 100 zł/100 litrów. Mimo, że w miesiącach letnich produkcja mleka sezonowo wzrasta a ceny zazwyczaj spadają, w lipcu br. mleko w skupie podrożało o 2,5%, a w kolejnym miesiącu o 3,9%. Zgodnie z danymi GUS we wrześniu ceny mleka w skupie osiągnęły rekordowy poziom 114,60 zł/100 litrów, co oznacza wzrost o dalsze 8% w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Zgodnie z prognozami Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego utrzymujące się od kilku miesięcy wysokie ceny mleka skupowanego z gospodarstw nie zmaleją, a będą nadal wzrastać. Przewiduje się również niższy niż przed rokiem poziom skupu mleka (zgodnie z prognozami o około 1%) co związane jest między innymi z wycofywaniem się z produkcji przeznaczonej na rynek gospodarstw mleczarskich, które nie zdołały do końca minionego roku dostosować się do wymagań UE.

W związku dobrą koniunkturą na rynku światowym oraz wzrostem cen surowca, w okresie od stycznia do września bieżącego roku zakłady przetwórcze podniosły ceny eksportowe wyrobów gotowych np. masła o niemal 50% lub serów o ok. 31%. Biorąc pod uwagę prognozy cen skupu mleka oraz dużą opłacalność eksportu można spodziewać się dalszych podwyżek cen mleka spożywczego i przetworów mlecznych na rynku polskim.

źródło: ZPPM
opr. MS, Wrp.pl

N