Kolejne obostrzenia dla rolników z Podlasia w związku z ASF

Ministerstwo Rolnictwa planuje, w trybie pilnym bez konsultacji społecznych, wprowadzenie kolejnych obostrzeń dla rolników z Podlasia dokonujących uboju świń na potrzeby własne.

W związku z wprowadzanymi w projekcie zmianami dotyczącymi badań przed- i poubojowych Zarząd KRIR wystąpił z pismem w tej sprawie do ministra rolnictwa o pokrywanie kosztów tych badań z środków budżetu państwa przeznaczonych na zwalczanie chorób zakaźnych.

 

W projekcie został nałożony na gospodarstwa  (położone w obszarze objętym ograniczeniami  w związku z ASF) dokonujące uboju na potrzeby własne obowiązek oprócz badania przedubojowego przeprowadzenia w każdym przypadku badania poubojowgo. Ponadto na terenie strefy II wrowadzony został obowiązek pobierania próbek w kierunku  ASF.

O ile koszty pobierania próbek pokrywane są ze środków Inspekcji Weterynaryjnej to koszty badania przed- i poubojowego wraz z kosztami dojazdu pokrywane mają być przez rolników.

(Źródło: KRIR)