Kolejne działania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dnia 27 lipca 2015 odbyła się konferencja we Wrocławiu, podczas której minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki poinformował o kolejnych etapach wdrażania PROW 2014-2020.

 – Jesteśmy liderem pod względem tempa wykorzystania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki podczas konferencji we Wrocławiu.

– Podczas, gdy niektóre państwa dopiero starają się o akredytację przez Komisję Europejską, my uruchamiamy już kolejne działania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – podkreślił minister dodając, że – oprócz ogłoszonych już ośmiu działań, które będą wdrażane zgodnie z podanym harmonogramem, dojdzie jeszcze jedno – „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych”. Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że na te działania przeznaczone zostało około 12 mld złotych. Przypomniał, że będzie też wsparcie dla młodych rolników, którzy będą mogli się starać, po spełnieniu określonych wymagań, o środki w wysokości 100 tysięcy złotych na gospodarstwo.- To bardzo ważne działanie – podkreślił minister – zainteresowanie jest bardzo duże i około 29 tysięcy rolników będzie mogło skorzystać z tego wsparcia – dodał szef resortu informując jednocześnie, że – wszystkie pieniądze z PROW 2007-2013 będą wykorzystane, a jesteśmy już na ostatnim etapie ich rozliczania.

Dzięki środkom z PROW 2007-2013 w województwie dolnośląskim zrealizowano m.in.: 950 km sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 338 przydomowych oczyszczalni ścieków, 300 obiektów sportowych i miejsc rekreacji, wybudowano lub wyremontowano 520 budynków o funkcji społeczno-kulturowe, sportowej, lub rekreacyjnej, odnowiono 131 centów miejscowości. Wszystkie te inwestycje wpływają na poprawę warunków życia na terenach wiejskich i przyczyniają się do zwiększenia ich atrakcyjności inwestycyjnej. W wielkościach bezwzględnych województwo dolnośląskie otrzymało w ramach PROW 2007-2013 2,4 mld zł oraz w ramach płatności bezpośrednich – 5,2 mld złotych. Minister Sawicki odniósł się także do TTIP, czyli negocjowanej obecnie pomiędzy komisją Europejską a rządem USA umowie o Transatlantyckim Partnerstwie w dziedzinie Handlu i Inwestycji.- W mojej ocenie nie jest to teraz sprawa priorytetowa, zwłaszcza dla samych Amerykanów, którym bardziej zależy na umowie transpacyficznej niż transatlantyckiej. Nic nie wskazuje na to, aby te negocjacje szybko się zakończyły. Głównym problem polskiego, czy europejskiego rolnictwa jest kwestia różnic w obowiązujących w USA i UE standardach produkcji żywności i dobrostanu zwierząt.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności