Kolejne drogi powiatowe doczekają się remontów

Zarząd Województwa warmińsko-mazurskiego rozstrzygnął konkurs na dofinansowanie przebudowy dróg lokalnych. Modernizacje czekają trasy w powiatach ełckim, gołdapskim, kętrzyńskim oraz iławskim.

– Jak mówi marszałek Województwa warmińsko-mazurskiego Jacek Protas – w naszym województwie największe roboty drogowe trwają obecnie na trasach krajowych i wojewódzkich. Nie można jednak zapominać o modernizacji i podnoszeniu standardu dróg lokalnych, dlatego wspieramy takie inwestycje z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Przebudowa czeka drogę nr 1680N Sokoły Jeziorne – Marchewki – Prostki. Na blisko
5-kilometrowym odcinku pojawi się nowy asfalt. Po remoncie droga będzie szersza
i bezpieczniejsza. Między Krupikiem a Prostkami położony zostanie nowym chodnik. Koszt przebudowy to ponad 7,5 mln zł, z czego dwie trzecie to wsparcie unijne.

Z funduszy europejskich skorzysta też powiat kętrzyński, który przebuduje drogę nr 3826N (ul. Limanowskiego) w Kętrzynie. Kierowcy będą mogli zostawiać auta na dwóch nowych parkingach. Powstanie także oświetlona trasa pieszo-rowerowa oraz nowe zatoki autobusowe. Koszt całej inwestycji to 3,7 mln zł, zaś dofinansowanie UE wynosi prawie 2,6 mln zł.

Z kolei powiat iławski zrealizuje dwie inwestycje. Większa, warta ponad 7,5 mln zł, dotyczy węzła integracyjnego w południowo-zachodniej części miasta Iława. Powstanie blisko kilometrowy odcinek drogi w rejonie ul. Skłodowskiej i Wojska Polskiego. Ruch usprawnią dwa ronda. Wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego to blisko 5 mln zł. Drugie dofinansowanie dotyczy budowy łącznika drogi powiatowej Nr 1910 N z ulicą Dworcową w Suszu. Przedsięwzięcie jest konsekwencją realizacji inwestycji kolejowej, która spowoduje zmianę układu komunikacyjnego w rejonie dworca i przejazdów kolejowych w ciągu dróg powiatowych ul. Piastowskiej i Koszarowej. Budowa pochłonie ponad 2,2 mln zł. Inwestycja może liczyć na wsparcie unijne w wysokości 1,5 mln zł.

Dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego zbudowana zostanie także ulica Górna w Gołdapi. W tym przypadku projekt opiewa na 1,7 mln zł, z czego ponad 1,2 mln stanowi wkład UE.