Kokcidin Innowacją roku 2013

Tytułem Innowacja 2013 został uhonorowany Kokcidin, najnowszy produkt marki INTERMAG. Wyróżnienie przyznała Kapituła złożona z przedstawicieli redakcji Forum Biznesu oraz Wydziału Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk.

Kapituła Programu „Innowacja 2013” przyznała ten zaszczytny tytuł preparatowi Kokcidin, firmy INTERMAG. Celem Konkursu jest promocja nowoczesnych unikalnych i oryginalnych rozwiązań, produktów i usług, nowych lub w istotny sposób zmodyfikowanych, a także projektów o charakterze innowacyjnym. W te wymogi doskonale wpisał się produkt, który na rynku jest od początku roku, a już znalazł zainteresowanie wśród kupujących.
Istotnym elementem mającym wpływ na pozytywną ocenę zgłoszonego produktu jest opracowana i przebadana unikatowa kompozycja ziół w formie płynnej o działaniu profilaktycznym przeciw kokcydiozie, jednej z najpoważniejszych chorób drobiu  hodowlanego. Ważnym kryterium w ocenie są też korzyści ekonomiczne, poprzez podniesienie efektywności odchowu brojlera kurzego oraz zdrowotne dla konsumenta, w związku z zastosowaniem KOKCIDINU jako alternatywy dla leków syntetycznych – Anna Biszkowiecka przedstawicielka jury. 
Kokcidin – nowatorski produkt przeciw kokcydiozie
Kokcidin, to produkt przeznaczony do żywienia drobiu, będący rozwiązaniem problemu narastającej oporności pierwotniaków na kokcydiostatyki. Jest on również odpowiedzią na potrzeby konsumentów, którzy oczekują coraz wyższej jakości produktów drobiowych. Jako środek o działaniu profilaktycznym, złożony z naturalnych ekstraktów roślinnych, Kokcidin jest produktem bezpiecznym, który nie wymaga zastosowania okresu karencji. Dzięki niemu hodowca będzie mógł poprawić swój wynik finansowy poprzez zmniejszenie zróżnicowania ptaków, lepsze wykorzystanie paszy na kg przyrostu, zmniejszenie liczby upadków. Kokcidin należy do szerszej gamy produktów  firmy INTERMAG, stworzonej w celu poprawy kondycji zdrowotnej zwierząt gospodarskich.
„Lepiej zapobiegać niż leczyć”
INTERMAG to czołowy polski producent szerokiej palety agrochemikaliów dla rolnictwa i ogrodnictwa, który chcąc wesprzeć hodowców i lekarzy weterynarii związanych z intensywnym chowem wielkofermowym wprowadził w styczniu na rynek linię produktów prozdrowotnych. Są to rozwiązania, które opracowano w celu zapobiegania rozwojowi uciążliwych i najczęściej występujących chorób w myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć”. Produkty, poprzez formę płynną oraz wysoką biodostępność użytych składników, szybko i skutecznie uzupełniają niedobory pokarmowe, wpływając na poprawę efektów produkcyjnych i dobrostan zwierząt. Preparaty opracowano przy udziale znakomitych ekspertów z zakresu żywienia zwierząt i już znalazły one uznanie wśród hodowców. W skład nowej linii wchodzą, oprócz Kokcidinu, produkty takie jak Ketoweg – stosowany w profilaktyce ketozy u krów mlecznych czy Vitalum stanowiący antidotum na fermowe problemy (awitaminozy, zaburzenia w rozrodzie, deformacje kostno-stawowe, stres i biegunki, słaba odporność zwierząt czy zaburzenia funkcjonowania wątroby).
(Źródło: AdAgri)