Kobiety bardziej dbają o środowisko

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin opublikowało wyniki konsumenckiego badania „Odpady szkodliwe i niebezpieczne”. Badanie miało na celu sprawdzenie, czy Polacy postępują właściwie z opakowaniami po środkach niebezpiecznych i odpadach szkodliwych.

Osoby, które w ciągu ostatniego roku zgromadziły niebezpieczne dla środowiska odpady w większości deklarują, że oddały je do właściwych punktów zbiórki. Największy odsetek takich deklaracji pojawia się w przypadku elektrośmieci (80%), najmniejszy w przypadku opakowań po środkach ochrony roślin, nawozach i produktach biobójczych (67%).

Najbardziej powszechnym typem posiadanych odpadów spośród wymienionych są elektrośmieci (około 55% badanych) oraz przeterminowane leki.

Warto podkreślić, że to kobiety częściej od mężczyzn oddają odpady szkodliwe i niebezpieczne do odpowiednich punktów zbiórki. Dotyczy to zarówno przeterminowanych lekarstw, elektrośmieci, jak i opakowań po środkach ochrony roślin oraz po środkach niebezpiecznych i trujących, takich jak farby czy też koncentraty.  

Niestety, najmniej rozpowszechnione jest oddawanie odpadów do specjalnych punktów zbiórki w przypadku osób najmłodszych (18-24 lata). W przypadku środków ochrony roślin jedynie 36% spośród tej grupy ankietowanych deklaruje, że oddaje je do odpowiednich punktów zbiórki, a przeterminowane leki oddaje jedynie 41% z najmłodszej grupy badanych.

 – Odpady niebezpieczne stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi i środowiska. W związku z tym, bardzo ważne jest, aby pozbywać się ich we właściwy sposób, wskazany przez ustawodawcę. Wyniki badania pokazują jak ważna jest ciągła edukacja w zakresie właściwego postępowania z tego typu odpadami oraz kształtowania postaw przyjaznych środowisku – powiedział Marcin Mucha, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

Kwestie związane z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi regulują w Polsce przepisy krajowe i unijne. Są to między innymi ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawa o odpadach, ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Minister Środowiska prowadzi katalog odpadów wraz z listą odpadów niebezpiecznych, które są oznakowane indeksem górnym w postaci gwiazdki przy ich numerze katalogowym.

Podstawowe zasady
Na opakowaniach po środkach ochrony roślin szukajmy charakterystycznych piktogramów informujących, że dany środek jest toksyczny. Opakowania po środkach toksycznych zwracajmy do sklepów sprzedających środki ochrony roślin. Najbliższy taki sklep można znaleźć z pomocą wyszukiwarki na stronie http://systempsor.pl/punkty-odbioru/. Inne szkodliwe odpady powinniśmy oddawać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub mobilnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych, funkcjonujących w niektórych gminach. Inne miejsca, które przyjmują wybrane grupy odpadów niebezpiecznych to: apteki, sklepy i hurtownie RTV i AGD, szkoły, przedszkola, urzędy gmin czy warsztaty samochodowe przyjmujące zużyte akumulatory. Informacje, w jakich miejscach przyjmowane są odpady niebezpieczne powinniśmy znaleźć na stronie internetowej danej gminy lub przedsiębiorstwa odbierającego od nas pozostałe odpady lub bezpośrednio kontaktując się z tymi instytucjami. Jeśli nie możemy od razu oddać odpadów niebezpiecznych przechowujmy je osobno, w miejscach suchych, nieoświetlonych i niedostępnych dla dzieci.

Za: PSOR